Erasmus+ Outgoing Studenti

Fiecare facultate a UVT a nominalizat cadre didactice care coordonează desfăşurarea Programului Erasmus+ la facultatea respectivă. Îndatoririle Coordonatorului Departamental se referă cu precădere la dimensiunea academică a mobilităţilor şi cuprind:

 • organizarea procesului de selecţie a studenţilor pentru participarea la Programul de mobilităţi Erasmus+;
 • consilierea studenţilor cu privire la alegerea cursurilor la universitatea gazdă sau la orice alte aspecte academice ale deplasării în străinătate, înaintea plecării (întocmirea Contractului de Studiu ECTS) sau pe perioada deplasării (modificarea Contractului de Studiu ECTS);
 • consultanţă privitoare la recunoaşterea cursurilor urmate în străinătate, la întoarcerea în ţară;
 • aprobarea programelor de predare ale cadrelor didactice ce desfăşoară mobilităţi Erasmus+.

ERASMUS DEPARTMENTAL COORDINATORS Departmental Coordinators

Povestea de mobilitate a Szidoniei Bandi, studentă Erasmus+ în Ungaria
Povestea de mobilitate a Blankăi Zsori, studentă Erasmus+ în Portugalia
Povestea de mobilitate a Teodorei Nan, studentă Erasmus+ în Lituania
Povestea de mobilitate a lui Valentin Muller, student Erasmus+ în Germania
Povestea de mobilitate a Cristinei, studentă Erasmus+ în Italia și Spania
Povestea de mobilitate a Emanuelei, studentă Erasmus+ în Italia, Anglia și Serbia
Povestea de mobilitate a lui Valentin, student Erasmus+ în Portugalia
Povestea de mobilitate a lui Fabi, studentă Erasmus+ în Portugalia
Povestea de mobilitate a lui Valentin, student Erasmus+ în Portugalia
Povestea de mobilitate a Aureliei, studenta Erasmus+ în Franta
Povestea de mobilitate a Ramonei, studentă-Erasmus în Italia
Povestea de mobilitate a Patriciei, studentă-Erasmus în Polonia
Povestea de mobilitate a lui Roberto, student-Erasmus în Polonia
Povestea de mobilitate a Ancăi, studentă Erasmus in Spania
Premiul pentru cea mai reușită mobilitate Erasmus (anul 2012-2013), Andra, studentă Erasmus în Franța
Povestea de mobilitate a Cristinei, studentă Erasmus în Belgia
Povestea de mobilitate a Alexandrei, mobilitate Erasmus de plasament în Italia
Povestea de mobilitate a Alinei, studentă Erasmus în Franța
Povestea de mobilitate a Biancăi, studentă Erasmus în Germania
Povestea de mobilitate a Desdemonei, studentă Erasmus în Italia
Povestea de mobilitate a Flaviei, studentă Erasmus în Portugalia
Povestea de mobilitate a Ioanei, studentă Erasmus în Franța
Povestea de mobilitate a Laviniei, studentă Erasmus în Germania
Povestea de mobilitate a Nicoletei, studentă Erasmus în Belgia
Povestea de mobilitate a Nicoletei, studentă Erasmus în Italia
Povestea de mobilitate a Patriciei, studentă Erasmus în Portugalia
Povestea de mobilitate a Roxanei, studentă Erasmus în Italia
Poveștile de mobilitate ale Andrei, studentă Erasmus în Franța și Portugalia
Premiul la concursul Povești în mișcare - cea mai frumoasă poveste de mobilitate (anul 2013-2014), Nicoleta, studentă Erasmus în Belgia

Programul Erasmus+ încurajează în mod special studenții cu nevoi speciale să beneficieze de o mobilitate internațională. Studenții cu nevoi speciale pot beneficia de sprijin (financiar) suplimentar, în vederea desfăşurării în condiţii optime a mobilităţilor respective.

Anual, începând cu anul universitar 2013/2014, studenți cu nevoi speciale din cadrul Universității de Vest din Timișoara au beneficiat de mobilități internaționale.

Studenții cu nevoi speciale interesați de desfășurarea unei mobilități internaționale Erasmus+ sunt încurajați să contacteze Biroul Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara.

Mobilitățile de scurtă durată reprezintă noua inițiativă din Programul Erasmus+ care vine din nou în ajutorul studenților. Acestea pot fi accesate de către studenții de la ciclul licență, masterat sau doctorat și desfășurate în cadrul unor Programe Intensive Mixte. Programele Intensive Mixte (PIM) sau Blended Intensive Programmes (BIP) sunt programe de studiu de scurtă durată, intensive, care utilizează modalități inovatoare de învățare și predare, inclusiv cooperarea online. Un BIP Trebuie să cuprindă o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate, combinată cu o componentă virtuală obligatorie care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare.

Mobilitatea fizică poate avea loc pe o perioadă de cel puțin 5 zile și de cel mult 30 de zile din durata programului. Nu sunt stabilite criterii de eligibilitate pentru durata componentei virtuale, dar prin combinarea mobilității virtuale și fizice, studenții trebuie să primească cel puțin 3 credite ECTS.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

 • să fii student UVT înregistrat la învățământ cu frecvență;
 • să ai media ponderată a anilor de studiu minim 7.00;
 • să cunoști limba țării în care vrei să îți desfășori mobilitatea sau limba în care își desfășoară activitatea organizația gazdă (dacă este diferită) – minim nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine;

CUM APLIC?

Selecţia studenţilor pentru mobilități de studiu de scurtă durată se desfășoară în mod centralizat la nivelul Biroului Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al UVT și rămâne deschisă pe tot parcursul anului universitar.

Dosarul de candidatură se trimite la adresa bianca.moldovan@e-uvt.ro cu minimum șase săptămâni înainte de începerea perioadei de mobilitate și trebuie să conțină:

   1. Formular de înscriere (descarcă) – cerere către Coordonatorul Instituţional Erasmus+ care să conțină următoarele informații: facultatea, secția, anul, universitatea/ programul intensiv mixt pentru care se optează etc.;
   2. Learning Agreement for Studies ( OLA ***) aprobat de către Coordonatorul Departamental Erasmus+ din UVT, respectiv de către universitatea gazdă; *** Online Learning Agreement se realizează creând un cont pe platforma OLA. La crearea contului OLA se va folosi adresa de e-mail instituțională UVT. Completarea Learning Agreement pentru un Program Intensiv Mixt se face accesând categoria "Blended Mobility with Short-term Physical Mobility".  Aici este lista coordonatorilor departamentali Erasmus+ pentru fiecare facultate.
   3. Curriculum vitae în limba română sau o limbă de circulație internațională
   4. Scrisoarea de intenţie, redactată în limba română sau o limbă de circulație internațională, care să precizeze obiectivele de studii urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
   5. Adeverinţă eliberată de facultate cu media ponderată a anilor anteriori de studii universitare și a semestrului încheiat sau foaie matricolă;
   6. Atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susține cursurile la universitatea pentru care optează, nivel minim recomandat B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (câte un atestat pentru fiecare zonă lingvistică,  în cazul în care candidatul își exprimă mai multe opțiuni); sunt scutiți de transmiterea acestui document studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor;
   7. Documente opționale (în fotocopie): alte certificate lingvistice, atestate profesionale, diplome, c ertificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proi ecte extra-curriculare etc.

 

CUM GĂSESC UN PROGRAM INTENSIV MIXT?

Ai atât libertatea, cât și responsabilitatea de a căuta Programe Intensive Mixte organizate de universități partenere UVT pe site-urile acestora. Noi vă punem la dispoziție și secțiunea Oferte Erasmus+ Blended Intensive Programmes unde urcăm ofertele de BIP-uri primite de la universitățile partenere UVT.

BURSA ERASMUS+ (GRANTUL)

Partea de grant destinată sprijinului individual de subzistență este de 70 EUR pe zi până la a 14-a zi de activitate şi 50 EUR pe zi începând din ziua a 15-a. De asemenea, se poate acorda sprijin individual pentru o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după activitate.
Studenţii cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de sau se încadrează pentru bursă socială) primesc atât o sumă suplimentară la sprijinul individual de subzistență, cât și grant de transport, după cum urmează :
1. Sprijin suplimentar de subzistență:

 • 100 Euro dacă mobilitatea se încadrează între 5-14 zile;
 • 150 Euro dacă mobilitatea se încadrează între 15-30 zile;

2. Grant de transport în funcție de distanța dintre UVT și universitatea gazdă, obținut cu ajutorul unui calculator de distanță pus la dispoziție de către Comisia Europeană.

 

AM FOST SELECŢIONAT. CE FAC ACUM?

Dacă Biroul Erasmus+ al DRI te-a anunțat că ai obținut o mobilitate Erasmus+ de scurtă durată, trebuie să trimiți la adresa bianca.moldovan@e-uvt următoarele documente:

 1. Extras de cont eliberat de BCR aferent unui cont deschis pe numele tău (nu se acceptă: cont de la altă bancă sau trimiterea IBAN-ului sub formă de mesaj text sau Screenshot din aplicație);
 2. Copie după cartea ta de identitate sau pașaport;
 3. Asigurare internațională de sănătate (acceptăm și Cardul European de Sănătate, dacă valabilitatea acestuia acoperă perioada mobilității în întregime)
 4. Notă de informare cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal (descarcă)
 5. Declarație pe proprie răspundere privind Covid-19 (descarcă).

După îndeplinirea pașilor de mai sus, vom semna un contract financiar. UVT va avea la dispoziţie 30 de zile de la încheierea contractului financiar pentru virarea tranșei de 80% din grant în contul tău.
Felicitări! Începe noua ta experiență Erasmus+!

 

LA FINALIZAREA MOBILITĂȚII (COMPONENTEI FIZICE)

La final de mobilitate trebuie să ajungă la biroul Erasmus+ în original, fizic următoarele:
1. Transcript of Records: eliberat la final de către universitatea gazdă;
2. Certificat de prezență (descarcă): completat, semnat și ștampilat de către universitatea gazdă; perioada trebuie să coincidă cu cea din contractul financiar!
3. Declarație de evitare a dublei finanțări (descarcă): completată și semnată de către tine, cel mai devreme la data ultimei zile de mobilitate.
După prezentarea tuturor documentelor de mobilitate, UVT are la dispoziție 45 zile pentru a îţi vira în cont şi tranşa de 20% din grantul total Erasmus+.

Felicitări! Te așteptăm pentru o nouă mobilitate!
Don’t forget: Once Erasmus, always Erasmus!