Echipa DRI

DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE


Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC
Director Departament Relații Internaționale
Coordonator Instituţional Erasmus / Coordonator Instituţional SEE
Tel.:0040 256 592352
E-mail: andra.dragotesc@e-uvt.ro
Coordonează activitățile Departamentului de Relații Internaționale cu privire la: strategia de internaționalizare a Universității de Vest din Timișoara; acordurile bilaterale universitare; programele de mobilităţi internaţionale pentru studenţi şi cadre didactice; afilierea UVT la asociaţii internaţionale pentru învăţământ superior; bursele oferite de agenții naționale, fundații sau universități partenere; studenți internaționali; lectori străini; deplasări în străinătate ale cadrelor didactice, personalului auxiliar şi studenţilor afiliaţi UVT; programe de cooperare internațională în domeniul învăţământului superior.

BIROUL DE COOPERARE INTERNATIONALA SI STUDENTI STRAINI


Roxana Petronela DIACONESCU
Responsabil lectori/studenți străini UE si state terțe UE
Tel: 0040 256 592227
E-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro
Studenți internaţionali – coordonarea și implementarea procedurii de admitere cetăţeni din state UE şi state terţe UE; diseminarea informației privind ȋntocmirea dosarului pentru aplicație la ciclurile de licență, masterat și doctorat, în rândul persoanelor interesate – cetǎțeni strǎini – de urmarea unui program de studiu la UVT; comunicarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind studenţii internaţionali care urmează un ciclu complet de studii la UVT; oferirea suportului administrativ pentru obținerea permisului de ședere ȋn România pentru studenţii internaţionali; gestionarea transferurilor de studenți internaționali la UVT. Lectori internaționali – suport administrativ în vederea organizării activităţii şi şederii în România, la Universitatea de Vest din Timişoara. Gestionarea acordurilor bilaterale și afilierilor la asociații internaționale ale Universităţii de Vest din Timişoara cu parteneri internaţionali şi oferirea suportului administrativ pentru activităţile prevăzute de acestea.

Mihaela-Elisabeta PROTEASA-POPUȚA
Referent de specialitate Erasmus+ Outgoing
Tel: 0040 256 592 271
E-mail: mihaela.poputa@e-uvt.ro
Organizează și asigură asistență instituţională ȋn implementarea programelor de mobilitǎți internaționale la UVT, ȋndeosebi a celor de practicǎ – Erasmus+ Outgoing Placement Mobilities. Oferă consiliere studenților în vederea obținerii unui grant Erasmus+ precum și în demersurile necesare colaborării cu organizațiile gazdă.

Diandra-Ștefania DAVIDOIU
Responsabil lectori internaționali și studenți străini UE si state terțe UE
Tel: 0040 256 592 227
E-mail: diandra.davidoiu@e-uvt.ro
Informează persoanele interesate cu privire la înscrierea și admiterea la studii universitare, postuniversitare și doctorat (condiții, documente necesare, taxe), în conformitate cu Metodologiile naţionale în vigoare şi Regulamentele UVT; Asistă studenții internaționali care au fost acceptați la studii la U.V.T., în cadrul admiterii organizate fie la U.V.T., fie la misiunile diplomatice, să se înmatriculeze la studii și străini în obținerea dreptului de ședere temporară pe teritoriul României; Asigură comunicarea cu Departamentul Resurse Umane şi facultăţile privind angajarea lectorilor străini care desfăşoară activităţi pe termen lung la U.V.T.; Asigură comunicarea cu organisme internaţionale care susţin lectorate străine în România; Oferă suport studenţilor/lectorilor.
Întocmește dispozițiile de deplasare pentru cadrele didactice, personalul administrativ și studenții U.V.T., care participă la evenimente academice organizate în străinătate (conferințe, schimb de experiență, întâlniri de proiecte, acorduri bilaterale, altele decât prin programul ERASMUS+) și ține evidența lor înainte, în timpul și după întoarcerea în țară.

BIROU ERASMUS+


Oana-Roxana IVAN
Şef Birou Erasmus+
Tel.: 0040 256 592372
E-mail: oana.ivan@e-uvt.ro
Coordoneaza activităţile Biroului Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universității de Vest din Timișoara cu privire la: inițierea și funcționarea acordurilor bilaterale Erasmus+; promovarea, organizarea, implementarea și monitorizarea programului Erasmus+ în Universitatea de Vest din Timişoara; consilierea personalului didactic și auxiliar ȋn vederea desfășurării unei mobilități Erasmus+ Outgoing în scop de predare sau formare la una dintre instituțiile partenere ale UVT; raportarea activităților Biroului Erasmus+ al UVT la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Horatiu HOT
Responsabil Erasmus+ Incoming
Tel.: 0040 256 592271
E-mail: horatiu.hot@e-uvt.ro
Coordonează mobilitățile Incoming (studenţi şi cadre didactice) desfăşurate prin programul Erasmus+ ȋn Universitatea de Vest din Timișoara, de la nominalizarea acestor de către instituţiile partenere şi până la finalizarea mobilităţilor. Asigură promovarea ofertei de mobilităţi Erasmus+ la UVT în rândul partenerilor universităţii.

Cristina COJOCARU
Responsabil Erasmus+ Outgoing
Tel.: 0040 256 592271
E-mail: cristina.cojocaru@e-uvt.ro
Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi Outgoing de Studiu şi Plasament în UVT, prin promovarea și consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilităţi de studiu şi plasament finanţate prin programul Erasmus+, cât şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția beneficiarilor și continuȃnd până la întoarcerea în țară a bursierului.