Erasmus+ Blended Intensive Programmes

Programele intensive mixte (PIM) sau blended intensive programmes (BIP) sunt programe de studiu de scurtă durată, intensive, care utilizează modalități inovatoare de învățare și predare, inclusiv cooperarea online. Programele intensive mixte pot include învățarea bazată pe provocări în cadrul căreia echipele transnaționale și transdisciplinare colaborează pentru a aborda provocările, de exemplu cele legate de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite sau alte provocări societale identificate la nivel de regiuni, orașe sau întreprinderi.

Programele intensive mixte permit grupurilor de instituții de învățământ superior să elaboreze în comun programe de învățământ și activități de mobilitate mixtă atât pentru studenți, cât și pentru personalul academic și administrativ.

Universitatea de origine este responsabilă de selectarea studenților şi a personalului în vederea participării la un program intensiv mixt, precum şi de plata granturilor (pentru cei din țările participante la program), pregătirea, monitorizarea și recunoașterea automată a perioadei de mobilitate.

Universitatea gazdă este responsabilă de primirea studenților şi a personalului în vederea participării la un program intensiv mixt, precum şi de oferirea unui program de studiu/practică ori a unui program de activități de predare/formare.

Programele intensive mixte pentru studenți și membri ai personalului trebuie să cuprindă o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate, combinată cu o componentă virtuală obligatorie care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. Componenta virtuală trebuie să reunească cursanții online pentru a lucra în mod colectiv și simultan la sarcini specifice care sunt integrate în programul intensiv mixt și trebuie luată în considerare la calcularea rezultatelor generale ale învățării.

Mobilitatea fizică poate avea loc pe o perioadă de cel puțin 5 zile și de cel mult 30 de zile din durata programului. Nu sunt stabilite criterii de eligibilitate pentru durata componentei virtuale, dar prin combinarea mobilității virtuale și fizice, studenții trebuie să primească cel puțin 3 credite ECTS.

Universitatea de origine și universitatea gazdă, încheie un contract de studii/practică (Learning Agreement for Studies/Traineeships) împreună cu studențul, respectiv un contract de mobilitate (Mobility Agreement for Teaching/Training) cu angajatul înainte de începerea perioadei de mobilitate. Aceste contracte definesc rezultatele-țintă ale învățării pentru perioada de învățare în străinătate și specifică dispozițiile privind recunoașterea oficială ale fiecărei părți.

Perioadele de mobilitate în cadrul programelor intensive mixte vor fi recunoscute complet de către UVT folosind sistemul ECTS, în conformitate cu Regulamentul Universităţii de Vest din Timișoara privind recunoasterea perioadelor de studiu și/sau practică efectuate de către studenţi în cadrul programelor de mobilităţi internaţionale.

În vederea participării la un program intensiv mixt, studenţii şi angajaţii UVT beneficiază de sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Grantul Erasmus+ se calculează pentru perioada de mobilitate fizică de scurtă durată petrecută în străinătate, conform valorilor menţionate în secţiunile anterioare.

Un program intensiv mixt ar trebui să aibă valoare adăugată în comparație cu cursurile sau formările existente oferite de instituțiile de învățământ superior participante și poate fi multianual. Obiectivul programelor intensive mixte, care permit aplicarea unor formate de mobilitate noi și mai flexibile, combinând mobilitatea fizică cu o componentă virtuală, este de a fi accesibile tuturor categoriilor de studenți din toate mediile, domeniile de studiu și ciclurile.

Studenții UVT se pot înscrie la selecția pentru mobilități de scurtă durată de tip Programe Intensive Mixte în vederea obținerii unui grant Erasmus+ aici.