Free movers

Un Free-Mover este un student înmatriculat la o universitate din străinătate sau un cetățean strain care a absolvit liceul sau studiile de licență și care dorește să participle la unul sau mai multe cursuri oferite de Unviersitatea de Vest din Timișoara, pentru o perioadă de timp echivalentă unui semestru sau unui an academic, fără beneficiul unor reguli ale unor acorduri bilaterale semnate între universitate și între instituții de învățământ superior din străinătate și fără posibilitatea a obține o diplomă de studiu.

Procedura de înmatriculare

Universitatea de Vest din Timișoara acceptă free-moveri din U.E și țări din state terțe U.E pentru un semestru sau pentru un an cu acceptul universității de proveniență și al Decanului de la facultatea pentru care dorește să aplice. Până la primirea informației comeplete, candidatului i se va oferi un răspuns de la Departamentul de Relații Internaționale de la Universitatea de Vest din Timișoara în decurs de 30 de zile. În cazul în care este acceptat, UVT va elibera o Scrisoare de Acceptare pentru candidat.

Termene de depunere a candidaturilor:

 • 30 August: pentru primul semestru/din toamnă din următorul an academic (anul academic la UVT începe de regulă la 1 octombrie)
 • 30 ianuarie: pentru cel de-al doilea semestru/din primăvară (al doilea semestru la UVT începe de regulă la sfârșitul lunii februarie)
  – Pentru candidații care doresc să urmeze unul sau mai multe cursuri, fără să acumuleze 30 de credite ECTS, aceleași reguli sunt valabile.

Documente necesare:

 1. Formularul de candidatură (Application form)
 2. Copie și traducere legalizată a diplomei de liceu sau a diplomei de licență (pentru cei care doresc să aplice pentru cursuri de masterat)
 3. Foi matricole de la instituția de proveniență unde s-au desfășurat studiile anterioare
 4. Scrisoare de nominalizare de la instituția de proveniență
 5. Copie simplă după actul de identitate (C.I sau pașaport)
 6. Adeverință medicală
  *Acceptăm documente în Română, Engleză și Franceză. Dacă documentele nu sunt în una din aceste limbi, o traducere legalizată este necesară în una din limbile deja enunțate.

Documentele de candidatură pot fi trimise către Departamentul de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara prin e-mail la adresa international@e-uvt.ro

În momentul în care Scrisoarea de Acceptare este eliberată de UVT și trimisă la student, el/e ava trebui să completeze un Learning Agreement, care, mai apoi, va fi semnat atât de instituția de proveniență, cât și de instituția gazdă (folosind tipul de Learning Agreement de la Erasmus+, de exemplu).

Fiecare student va fi înmatriculat la facultatea pentru care a optat în baza scrisorii oficiale emise de Departamentul de Relații Internaționale, care va fi semnată de Prorectorul de la Relații Internaționale de la UVT.

Studenții Free-mover pot solicita locuri de cazare în unul din căminele universității În funcție de disponibilitatea încăperilor și numai după completarea procesului de aplicare.

În cazul unei prelungiri, aceleași proceduri trebuie urmate și trebuie completat formularul de prelungire a studiu în calitate de Free mover.

Contact: international@e-uvt.ro, telefon: +40256592227