Cetateni romani cu diplome obtinute in strainatate

Candidații cetăţeni români, care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente / licenţă / masterat în altă țară decât în România, trebuie să îşi recunoască şi echivaleze studiile la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (M.E.C.), care va emite Adeverința/Atestatul de Echivalare, document care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România.

Demersurile pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor, pot fi făcute pe cont propriu, de către candidat, sau prin intermediul Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.) al U.V.T., prin depunerea unui dosar pentru echivalare, care va fi transmite ulterior, de către D.R.I., către M.E.C.- C.N.R.E.D. Doar după primirea Adeverinței/Atestatului de Recunoaștere a Studiilor, candidaţii se vor putea înscrie la facultățile pentru care au optat, în sesiunile de admitere de vară, respective toamnă.

Această procedură de recunoaştere şi echivalarea a studiilor este valabilă şi pentru alte categorii de cetăţeni:

 • refugiați și persoane care beneficiază de protecţie subsidiară şi care, conform legislaţiei în vigoare, au aceleaşi drepturi de studii ca şi cetăţenii români;
 • persoane din state terţe, căsătorite cu cetăţeni români;

Perioada de depunere a dosarelor la UVT în vederea trimiterii către C.N.R.E.D pentru echivalarea documentelor de studiu (licență, masterat, doctorat) anul universitar 2022-2023:

 • februarie 2023-20 august 2023 (pentru înscrierea la un program de licență+ masterat) (vor fi procesate cu prioritate);
 • februarie 2023– cu 30 de zile înainte de începerea programului de studii (pentru înscrierea la un program de doctorat sau postuniversitar de formare și dezvoltare profesională) ;
 • termenul pentru eventuale completări la dosarul deja depus e de maximum un an de la momentul depunerii (indicat e să fie depus la D.R.I cu o lună înainte). În cazul în care completările nu au fost depuse în acest interval, dosarul va fi clasat și un nou dosar va trebui depus în acest sens.

A. Lista documentele necesare poate fi accesată la următorul link.

B. Adițional documentelor de la punctul A, prin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, a fost stabilită taxa de 100 RON pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. – M.E.C. a dosarelor candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul cont:

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timișoara)
Adresă beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timișoara
Nume Bancă: Banca Transilvania
IBAN: RO05BTRL03601202618849XX
SWIFT: BTRLRO22

• Fișa cu datele personale completă: adresă de e-mail și număr de telefon;
• Formular date personale

Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, codul IBAN, precum si refernţa "taxa procesare dosar CNRED", pentru ca plata să fie valabilă.

C. Pentru echivalarea diplomelor dumneavoastră, asigurați-vă că aveți una din diplomele menționate la următorul link.
• În ceea ce privește grilele de notare pentru studii în diverse state ale lumii precizăm că acestea pot fi accesate la urmatoarea pagina de internet: http://www.cimea.it/en/services/publications-and-databases/databases/cimea-mac-laude.aspx.
• Un alt link util în acest sens e acesta: 
https://applications.wes.org/country-resources/.
• De asemenea, puteți folosi resursele retelei ENIC-NARIC (http://www.enic-naric.net/grading-scale-systems.aspx)

D. În funcție de țara unde v-a fost emis documentul de studii, verficați dacă aveți nevoie de Apostila Convenției de la Haga sau de supralegalizare: https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea

Puteți depune dosarul de admitere la Departamentul de Relații Internaționale fie în format fizic, fie în format online;
-Format fizic (în persoană la Departamentul de Relații Internaționale UVT, camera 159, de luni până vineri în intervalul programului cu publicul 10:00-14:00), sau prin poștă la următoarea adresă:
Universitatea de Vest din Timișoara
Departamentul de Relații Internaționale
Adresă: Bv.Vasile Parvan, No. 4, Timișoara, cod: 300 223
Telefon: 004 - 0256 – 592.227

! În cazul în care depuneși dosarul în format fizic, vă rugăm să vă prezentați cu 2 dosare (dosarul inițial cu documentele aferente + un dosar copie al dosarului inițial). Astfel, un dosar va fi transmis către instituțiile afererente pentru a fi analizat, în timp ce unul va rămâne la DRI pentru arhivare).

-Format online (international@e-uvt.ro). Chiar și așa, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că unele documente din cadrul dosarului de recunoașterea și echivalare a studiilor vor trebui depuse și în format fizic la Departamentul de Relații Internaționale.

ATENTIE!

Atestatul/Adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare în vederea înscrierii la studii universitare de licenţă, se eliberează la sediul C.N.R.E.D. titularului sau delegatului universității, prin prezentarea, în mod obligatoriu, pentru verificare, a diplomei în original, cu autentificarea de rigoare (Apostila de la Haga sau supralizare), dacă este cazul.
În cazul în care Atestatul/Adeverința de recunoaștere a studiilor preuniversitare în vederea înscrierii la studii universitare de licență nu va fi ridicat de titularul de drept, persoana intermediară va prezenta o procură notarială de împuternicire de către titular în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

!La înmatriculare, candidații admiși vor depune la secretariatul facultății pentru care au optat documentele de studiu în original și traducerile aferente (după caz).

A. Lista documentele necesare poate fi accesată la următorul link.

B. Adițional documentelor de la punctul A, prin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, a fost stabilită taxa de 100 RON pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. – M.E.C. a dosarelor candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul cont:

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timișoara)
Adresă beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timișoara
Nume Bancă: Banca Transilvania
IBAN: RO05BTRL03601202618849XX
SWIFT: BTRLRO22

Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, codul IBAN, precum si refernţa "taxa procesare dosar CNRED", pentru ca plata să fie valabilă.

C. Pentru echivalarea diplomelor dumneavoastră, asigurați-vă că aveți una din diplomele menționate la următorul link.

D. În funcție de țara unde v-a fost emis documentul de studii, verficați dacă aveți nevoie de Apostila Convenției de la Haga sau de supralegalizare: https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea.

Puteți depune dosarul de admitere la Departamentul de Relații Internaționale fie în format fizic, fie în format online;

 • Format fizic (în persoană la Departamentul de Relații Internaționale UVT, camera 155B, de luni până vineri în intervalul programului cu publicul 10:00-14:00), sau prin poștă la următoarea adresă:
  Universitatea de Vest din Timișoara
  Departamentul de Relații Internaționale
  Adresă: Bv.Vasile Parvan, No. 4, Timișoara, cod: 300 223
  Telefon: 004 - 0256 – 592.227

! În cazul în care depuneși dosarul în format fizic, vă rugăm să vă prezentați cu 2 dosare (dosarul inițial cu documentele aferente + un dosar copie al dosarului inițial). Astfel, un dosar va fi transmis către instituțiile afererente pentru a fi analizat, în timp ce unul va rămâne la DRI pentru arhivare).

 • Format online (international@e-uvt.ro). Chiar și așa, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că unele documente din cadrul dosarului de recunoașterea și echivalare a studiilor vor trebui depuse și în format fizic la Departamentul de Relații Internaționale.

ATENTIE!

Atestatul/Adeverinţa de recunoaştere a studiilor universitare în vederea înscrierii la studii universitare de masterat/doctorat/DPPD se eliberează la sediul C.N.R.E.D. titularului sau delegatului universității, prin prezentarea, în mod obligatoriu, pentru verificare, a diplomei în original, cu autentificarea de rigoare (Apostila de la Haga sau supralizare), dacă este cazul.

În cazul în care Atestatul/Adeverința de recunoaștere a studiilor universitare în vederea înscrierii la studii universitare de masterat/doctorat/DPPD nu va fi ridicat de titularul de drept, persoana intermediară va prezenta o procură notarială de împuternicire de către titular în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

!La înmatriculare, candidații admiși vor depune la secretariatul facultății pentru care au optat documentele de studiu în original și traducerile aferente (după caz).

Pentru informaţii referitoare la înscrierea la studii universitare de doctorat, vă rugăm să contactaţi Biroul pentru Studii Doctorale al U.V.T., aflat în Timişoara, pe strada Paris, nr. 1 sau să accesaţi următorul link: www.uvt.ro/cercetare/doctorat/studii-universitare-de-doctorat/

A. Studii în Limba Română la una din facultățile UVT

B. Studii în limbi străine:

La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, instituția de învățământ superior primitoare, organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care dețin un atestat lingvistic cu recunoaștere internațională.
Pentru cei care doresc sa studieze într-o limbă străină de circulaţie internaţională, U.V.T. oferă programe de studii în limbi străine. Pentru mai multe informații puteți accesa secțiunea: Programe de studii în limbi străine

Pentru STUDII DE DOCTORAT înscrierile se fac la: CSUD, Consiliul Pentru Studii Universitare de Doctorat.

Contact:  Rebeca DRAGOMIR (Telefon: +40256592683, e-mail: rebeca.dragomir@e-uvt.ro)