Cetateni din state ale Uniunii Europene

Echivalare şi recunoaşterea studiilor pentru cetățenii din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European şi din Confederația Elvețiană, în vederea înscrierii la studii, la Universitatea de Vest din Timişoara

Candidații care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente / licenţă / masterat în altă țară europeană decât în România, trebuie să îşi recunoască şi echivaleze studiile la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), din cadrul Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.N.C.S.), care va emite Adeverința/Atestatul de Echivalare, document care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Demersurile pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor se fac doar prin intermediul Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.) al U.V.T., prin depunerea unui dosar pentru echivalare, care va fi transmite ulterior, de către D.R.I., către M.E.N.C.S.- C.N.R.E.D. Doar după primirea Adeverinței/Atestatului de Recunoaștere a Studiilor, candidaţii se vor putea înscrie la facultățile pentru care au optat, în sesiunile de admitere de vară, respective toamnă.

Această procedură de recunoaştere şi echivalarea a studiilor este valabilă şi pentru alte categorii de cetăţeni:
- refugiați și persoane care beneficiază de protecţie subsidiară şi care, conform legislaţiei în vigoare, au aceleaşi drepturi de studii ca şi cetăţenii români;
- persoane din state terţe, căsătorite cu cetăţeni români;

 • Cerere tip pentru recunoașterea studiilor. Documentul tipizat va putea fi descărcat de la adresa:
  http://cnred.edu.ro/#cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta
 • Diploma de absolvire a liceului – copie legalizată
 • Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 - 12/13) – în copie simplă şi traducerea legalizată
 • Documentul personal de identificare – pașaport sau alt act de identitate în copie simplă;
 • Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :
  • Beneficiar : Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice Cod Fiscal: 13729380
  • Banca: Acivitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
  • Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  • Cod SWIFT: TREZROBU
  • Cod BIC: TREZ
Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, precum și codul IBAN menționat pentru ca plata să fie valabilă.

Diplomele originaledin Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România.

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original.

La înmatriculare, candidații admiși vor depune la secretariat documentele de studiu în original și traducerile aferente.

IMPORTANT:

Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente, în copie simplă:
 • Brazilia – Vestibular
 • Chile - Prueba de selección universitaria
 • China - Chinese National University Entrance Examination (Gao Kao)
 • Cipru - Öğrenci Seçme Sınavı - Lisans Yerleştirme Sınavı
 • Columbia - Examen del estado
 • Ecuador - Cursos pre-universitarios
 • Grecia - Panelladikes exetaseis (examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii)
 • Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma)
 • Republica Moldova - Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original, pentru diplome emise anterior anului 2008
 • Noua Guinee - one-year foundation course
 • Peru - Curso preparatorio
 • Portugalia - Provas de Ingreso
 • Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto"
 • Suedia - adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare
 • S.U.A. - rezultate oficiale SAT sau ACT transmise prin College Board sau Department of Education
 • Venezuela - Prueba de Aptitud AcademicaPrin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, a fost stabilită taxa de 100 RON pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. – M.E.N.C.S. a dosarelor candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul cont:

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timisoara)
Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timisoara
Nume Banca: Banca Transilvania
IBAN: RO05BTRL03601202618849XX
SWIFT: ROBTRL22


Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, codul IBAN, precum si refernţa "taxa procesare dosar CNRED", pentru ca plata să fie valabilă.

Documentele pentru echivalarea studiilor pot fi trimise şi prin poştă/curier, către Departamentul de Relaţii Intrnaţionale, la următoarea adresă:
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.)
Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300 223
Tel: 004 – 0256 – 592.227; Fax: 004 – 0256 – 592.312.


ATENTIE!

Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare în vederea înscrierii la studii universitare de licenţă, se eliberează la sediul C.N.R.E.D. titularului sau delegatului universității, prin prezentarea, în mod obligatoriu, pentru verificare, a diplomei în original, cu Apostila de la Haga, dacă este cazul.
 • Cerere tip pentru recunoașterea studiilor. Documentul tipizat va putea fi descărcat de la adresa:
  http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-doctorat_2015.pdf
 • Diploma de bacalaureat - copie legalizată;
 • Diploma de studii superioare - în copie simplă şi traducerea legalizată;
 • Foaia matricolă / supliment la diplomă - în copie simplă şi traducerea legalizată;
 • Documentul personal de identificare – pașaport, fotocopie a paginilor 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate în copie simplă:
 • Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :
  • Beneficiar : Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice Cod Fiscal: 13729380
  • Banca: Acivitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – o Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
  • Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti –DTCPMB
  • Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  • Cod SWIFT: TREZROBU
  • Cod BIC: TREZ


Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, precum și codul IBAN menționat pentru ca plata să fie valabilă.

Formularul "Authorization for verification" completat:


Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România.

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original.

La înmatriculare, candidații admiși vor depune la secretariat documentele de studiu în original și traducerile aferente.


Prin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, a fost stabilită taxa de 100 RON pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. – M.E.N.C.S. a dosarelor candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul cont:

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timisoara)
Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timisoara
Nume Banca: Banca Transilvania
IBAN: RO05BTRL03601202618849XX
SWIFT: ROBTRL22


Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, codul IBAN, precum si refernţa "taxa procesare dosar CNRED", pentru ca plata să fie valabilă.

Documentele pentru echivalarea studiilor pot fi trimise şi prin poştă/curier, către Departamentul de Relaţii Intrnaţionale, la următoarea adresă:

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.) Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300 223 Tel: 004 – 0256 – 592.227; Fax: 004 – 0256 – 592.312.

ATENTIE!

Răspunsurile cu privire la Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor în vederea înscrierii la studii universitare de masterat sau doctorat, se vor comunica Universităţii de Vest din Timişoara, de către C.N.R.E.D.
Pentru cei care doresc să studieze în limba română – în cazul în care candidatul cunoaște limba română dar nu posedă un certificat de cunoaştere a limbii române, trebuie să-l obţină în urma unui examen. Numai după ce candidatul trece acest examen va fi acceptat în primul an de studiu. În caz contrar, candidatul va trebui să urmeze Anul Pregătitor pentru învăţarea limbii române. În timpul anului pregătitor studenții îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.
La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:
a. persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate școlară preuniversitară sau cel puţin trei ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul național din România;
b. cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

Studii în limbi străine - la programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, instituția de învățământ superior primitoare, organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care dețin un atestat lingvistic cu recunoaștere internațională.

Pentru cei care doresc sa studieze într-o limbă străină de circulaţie internaţională, U.V.T. oferă programe de studii în limbi străine. Pentru mai multe informații puteți accesa secțiunea Programe de studii în limbi străine .
Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană, care stau mai mult de 3 luni în România, în scop de studii, au obligaţia de a se înregistra la Serviciul Român pentru Imigrări Timiş, pentru obținerea Cardului de Rezidență, prezentând următoarele acte:


Serviciul pentru Imigrări al judeţului Timiş:

Adresă: str. Andrei Mocioni, nr. 8-10, Municipiul Timisoara
Telefon/Fax: 0256-402 430 / 0256-402 475
E-mail: tm.ori@mai.gov.ro
Mai multe informaţii la http://igi.mai.gov.ro/
 • Contact: Roxana Petronela Diaconecu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)