Programe de studiu în limbi străine

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
 1. Contabilitate și Informatică de Gestiune (germană)
 2. Management (franceză)
 3. Finanțe și bănci (engleză)

Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Matematică și Informatică
 1. Informatică (engleză)

Pentru mai multe informații: www.math.uvt.ro

Facultatea de Muzică și Teatru
 1. Artele Spectacolului (germană)

Pentru mai multe informații: www.fmt.uvt.ro

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
 1. Relații internaționale și studii europene (germană)

Pentru mai multe informații:www.pfc.uvt.ro Facultatea de Arte și Design
 1. Morfologia imaginii și artă vizuală experimentală (engleză)
 2. Proiectare integrată (engleză)

Pentru mai multe informații: www.arte.uvt.ro 

Facultatea de Drept
 1. Dreptul Uniunii Europene (engleză)

Pentru mai multe informații: www.drept.uvt.ro 

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
 1. Finanțare internațională corporativă (engleză)
 2. Gestionarea afacerilor în contextul european (franceză)
 3. Managementul organizațiilor din mediul de afaceri (engleză)*
*Programul de master Administrarea Organizațiilor de Afaceri (în limba engleză), forma de învățamânt cu frecvență redusă este organizat sub forma de videoconferințe.
*La finalul celor 2 ani de studiu, studenții trebuie să fie prezenti la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, România, în vederea susținerii lucrării de disertație. Pentru studenții din state terțe UE, va fi necesară obținerea vizei de la Ambasada României din tara de proveniență, iar facultatea va elibera o adeverință care să ateste faptul că studenții trebuie să fie prezenți pentru sustinerea lucrării de disertație, în vederea facilitării procesului de obținere a vizei.

Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Fizică
 1. Astrofizică, particule elementare și fizică computațională (engleză)
 2. Fizica și tehnologia materialelor avansate (engleză)

Pentru mai multe informații: www.physics.uvt.ro 

Facultatea de Matematică şi Informatică
 1. Inteligență artificială (engleză)
 2. Big Data- Știința datelor, a analiticii și a tenologiilor (engleză)

Pentru mai multe informații: www.math.uvt.ro 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
 1. Consiliere și consultanță filosofică (engleză)
 2. Dezvoltarea și gestionarea afacerilor internaționale (engleză)

Pentru mai multe informații: pfc.uvt.ro 

Facultatea de Sociologie şi Psihologie
 1. Psihologia sănătății organizaționale și profesionale (engleză)

Pentru mai multe informații: www.fsp.uvt.ro 

Pentru studii universitare de doctorat, vă rugăm să accesați pagina Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).