Programe de studiu în limbi străine

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este principala instituție de învățământ superior și principalul centru de cercetare din Vestul României. Comunitatea sa cuprinde aproximativ 15000 de studenți și peste 700 de cadre didactice. Universitatea de Vest din Timișoara este o universitate comprehensivă și include 11 facultăți și un Departament de Pregătire a Personalului Didactic. Facultățile care își desfășoară activitatea în UVT oferă programe de studiu acreditate la nivel național de licență, masterat și de doctorat pentru următoarele domenii de studiu: Arte și Design; Chimie, Biologie, Geografie; Economie și Administrarea Afacerilor; Drept; Litere, Istorie și Teologie; Matematică și Informatică; Muzică și Teatru; Educație Fizică și Sport; Fizică; Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării; Sociologie și Psihologie. Recunoașterea poziției în clasamente desfășurate la nivel global se datorează accentului puternic pus pe calitate într-o lume din ce în ce mai internaționalizată (de exemplu, în Times Higher Education Emerging Economies University Rankings Top 201-250 în 2018, QS World University Rankings Top 701+ în 2015-2016, QS Rankings by Subject Top 150- 200 în domeniul “Limbi Moderne” în 2017 sau în Shanghai Ranking by Subject Top 301-400 în 2018 în domeniul “Fizică”). Universitatea de Vest din Timișoara oferă studenților oportunitatea să combine cunoștințele teoretice cu cele practice, într-un mediu multi- și inter-disciplinar, pregătindu-i pentru accesul pe o piață a muncii din ce în ce mai globalizate. Cu mai mult de 6% din studenți fiind internaționali, Universitatea este implicată intens în procesele de internaționalizare în Timișoara, cu facultăți care oferă peste 20 de programe de studiu în limbi străine (engleză, germană, franceză) la nivel de studiu de licență, masterat sau doctorat. 

Universitatea de Vest din Timișoara este parte a unui oraș deosebit de multicultural și de dinamic, care oferă numeroase opțiuni pentru învățare, chiar și în afara vieții academice. Timișoara nu numai că este un oraș intens conectat la restul Europei, dar și orașul cu cea mai mare viteză de internet din lume și viitoarea Capitală Culturală Europeană în 2021. Dacă alegi să studiezi în Timișoara ca student, poți beneficia de multe aspecte în diverse moduri. Mai mult decât atât, universitatea are un parteneriat cu o bibliotecă echipată și modernă, precum și diverse centre de cultură și de limbă (chineză, portugheză, franceză, germană, austriacă, italiană, spaniolă, sârbă etc). Complexul Studențesc este localizat chiar în inima orașului și este și acesta în sine o atracție, cu multe oportunități de muncă și de relaxare în timpul liber.
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
 1. Contabilitate și Informatică de Gestiune (germană)
 2. Management (franceză)
 3. Finanțe și bănci (engleză)

Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Matematică și Informatică
 1. Informatică (engleză)

Pentru mai multe informații: www.math.uvt.ro

Facultatea de Muzică și Teatru
 1. Artele Spectacolului (germană)

Pentru mai multe informații: www.fmt.uvt.ro

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
 1. Relații internaționale și studii europene (germană)

Pentru mai multe informații:www.pfc.uvt.ro Facultatea de Arte și Design
 1. Morfologia imaginii și artă vizuală experimentală (engleză)
 2. Proiectare integrată (engleză)

Pentru mai multe informații: www.arte.uvt.ro 

Facultatea de Drept
 1. Dreptul Uniunii Europene (engleză)

Pentru mai multe informații: www.drept.uvt.ro 

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
 1. Finanțare internațională corporativă (engleză)
 2. Gestionarea afacerilor în contextul european (franceză)
 3. Managementul organizațiilor din mediul de afaceri (engleză)*
*Programul de master Administrarea Organizațiilor de Afaceri (în limba engleză), forma de învățamânt cu frecvență redusă este organizat sub forma de videoconferințe.
*La finalul celor 2 ani de studiu, studenții trebuie să fie prezenti la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, România, în vederea susținerii lucrării de disertație. Pentru studenții din state terțe UE, va fi necesară obținerea vizei de la Ambasada României din tara de proveniență, iar facultatea va elibera o adeverință care să ateste faptul că studenții trebuie să fie prezenți pentru sustinerea lucrării de disertație, în vederea facilitării procesului de obținere a vizei.

Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Fizică
 1. Astrofizică, particule elementare și fizică computațională (engleză)
 2. Fizica și tehnologia materialelor avansate (engleză)

Pentru mai multe informații: www.physics.uvt.ro 

Facultatea de Matematică şi Informatică
 1. Inteligență artificială (engleză)

Pentru mai multe informații: www.math.uvt.ro 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
 1. Consiliere și consultanță filosofică (engleză)
 2. Dezvoltarea și gestionarea afacerilor internaționale (engleză)

Pentru mai multe informații: pfc.uvt.ro 

Facultatea de Sociologie şi Psihologie
 1. Psihologia sănătății organizaționale și profesionale (engleză)

Pentru mai multe informații: www.fsp.uvt.ro 

Pentru studii universitare de doctorat, vă rugăm să accesați pagina Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).