Programe de studiu în limbi străine

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) face parte din topul instituțiilor de învățământ superior și de cercetare din vestul României. Comunitatea cuprinde aproximativ 16000 de studenți și peste 700 de cadre didactice. Este o universitate cuprinzătoare, include 11 facultăți, promovează o abordare multi- și inter-disciplinare în învățământul superior și cercetare, cu un accent clar pe educarea studenților în dezvoltarea abilităților personale și profesionale, care le va oferi, după absolvire, acces la o piață a muncii din ce în ce mai globalizată.

Clasată în QS World University Rankings 700+ și QS University Rankings by Subject 150+ (pentru domeniul “Limbi Moderne”), Universitatea de Vest din Timișoara oferă oportunități care îmbină cunoștințe teoretice și practice pentru studenții din toate domeniile de studiu. Cu mai mult de 5% din studenți fiind internaționali, Universitatea este implicată intens în procesele de internaționalizare în Timișoara, un oraș multicultural și dinamic, care oferă diverse oportunități de muncă și activități în timpul liber.

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor

1. Programul de licență Accounting and Business Information Systems, predat în limba germană este dezvoltat în colaborare cu Universitatea de Stiinte Aplicate Karlsruhe (Germania), oferă studenților posibilitatea de a studia timp de două semestre în Germania, precum și posibilitatea de a obține o diplomă dublă de la cele două universități.
2. Programul de licență Finance and Banking predat în limba engleză oferă un avantaj competitiv pentru absolvenții care doresc să urmeze o carieră solidă în sectorul finanțe banci. Ciclul de învățământ suplimentar permite dezvoltarea unei culturi complexe în finanțe, o viziune economică globală și ocazia de a dobândi raționalitate economică în ansamblu.
3. Programul de licență Management, cu predare în limba franceză combină atât abordarea teoretică cât și cea practică de management al afacerilor și răspunde nevoii de a instrui viitorii manageri și economiști, specialiști capabili să gestioneze organizații și de a profesa într-un mediu international.
Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

1. Programul de licență International Relations and European Studies, predat în limba germană de practicieni germani în domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene este un proiect de colaborare între Universitatea de Vest din Timișoara și Conferința Rectorilor din Republica Federală Germană și Serviciul German de Schimb Academic (DAAD).
Pentru mai multe informații: www.pfc.uvt.ro

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

1. Programul de licență Limbi și Literaturi Moderne, combină limba engleză, franceză, germană, rusă, sârbă și croată, română și latină ca limbi principale, cu italiană și spaniolă ca limbi secundare. Departamentul de Limbi Moderne, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a fost clasat în top 150 la nivel mondial de programe în domeniul limbilor moderne de către QS Rankings, care atestă astfel calitatea ofertei de curs.
2. Programul de licență Limbi Moderne Aplicate, predat în limba engleză, franceză, germană, atât ca limbi principale cât și secundare, iar rusa și spaniola ca limbi secundare, pregătește traducători specializați. Departamentul de Limbi Moderne, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a fost clasat în top 150 la nivel mondial de programe în domeniul limbilor moderne de către QS Rankings, care atestă astfel calitatea ofertei educaționale.
Pentru mai multe informații: www.litere.uvt.ro

Facultatea de Muzică și Teatru

1. Programul de licență Actoria, cu predare în limba germană este axată pe dezvoltarea abilităților actoricești ale studenților prin exerciții de improvizație. Situațiile scenice bazate pe texte narative, studii scenă și rol, producții de atelier cu performanțe publice și stagii de teatru oferă un contact imediat între educația teoretică și cea practică, cursurile și atelierele fiind ținute de către practicieni, actorii și regizorii.
Pentru mai multe informații: www.fmt.uvt.ro

Facultatea de Matematică și Informatică

1. Programul de licență Informatică, cu predare în limba engleză oferă cursuri de formare în principalele subiecte ale informaticii, cu accent pe concepte teoretice și instrumente practice utilizate în rezolvarea problemelor de calcul și în proiectarea de produse software.
Pentru mai multe informații: www.math.uvt.roFACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION:
 1. International Corporate Finance (English)
 2. Management of Business Organizations - part-time education (English)
  Programul de master Administrarea Organizațiilor de Afaceri (în limba engleză), forma de învățamânt cu frecvență redusă este organizat sub forma de videoconferințe.
  La finalul celor 2 ani de studiu, studenții trebuie să fie prezenti la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, România, în vederea susținerii lucrării de disertație. Pentru studenții din state terțe UE, va fi necesară obținerea vizei de la Ambasada României din tara de proveniență, iar facultatea va elibera o adeverință care să ateste faptul că studenții trebuie să fie prezenți pentru sustinerea lucrării de disertație, în vederea facilitării procesului de obținere a vizei.
 3. Business Management in European Context (French)

For more information: www.feaa.uvt.ro 

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND COMMUNICATION SCIENCES
 1. Philosophical Counselling and Consultancy (English)
 2. International Development and Management of Global Affairs (English)

For more information: www.pfc.uvt.ro 

FACULTY OF LAW
 1. European Union Law (English)

For more information: www.drept.uvt.ro

FACULTY OF MATHiATICS AND COMPUTER SCIENCE
 1. Artificial Intelligence and Distributed Computing (English)

For more information: www.math.uvt.ro 

FACULTY OF SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY
 1. Organizational and Occupational  Health  Psychology (English)

For more information: www.socio.uvt.ro

FACULTY OF PHYSICS
 1. Physics and Technology of Advanced Materials (English)
 2. Astrophysics, Elementary Particles and Computational Physics (English)

For more information: www.physics.uvt.ro

Pentru studii universitare de doctorat, vă rugăm să accesați pagina Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).