Programe de studiu în limbi străine

Universitatea de Vest din Timișoara(UVT) este principala instituție de învățământ superior și principalul centru de cercetare din Vestul României. Universitatea de Vest din Timișoara are 11 facultăți și un Departament de Pregătire a Personalului Didactic, 85 de programe de licență, 120 de programe de studiu de masterat și 19 Școli Doctorale. Dintre acestea, peste 20 de programe de studiu de licență, masterat și doctorat sunt ofertate integral în limba engleză, franceză sau germană. Facultățile care fac parte din cadrul Universității de Vest din Timișoara sunt:

Fiind o instituție de învățământ superior, cu un procent de aproximativ 6% (în jur de 1000) de studenți internaționali dintr-un total de 14028 (Licență-10107, Master-3361, Doctorat-560), Universitatea de Vest din Timișoara este implicată intens în crearea unui mediu exponențial autentic, interdisciplinar și internațional pentru grupurile de studenți dornici să fie admiși la un program de studiu universitar sau postuniversitar. În momentul de față există 642 de cadre academice și 405 de cadre administrative la Universitatea de Vest din Timișoara. Conexiunea noastră cu mediul pre-universitar de educație din România, prin intermediul unui birou special concentrat pe acest aspect, ne oferă posibilitatea să recrutăm și să ne îngrijim de nevoile viitorilor studenți care au nevoie de noi cel mai mult. Curricula noastră pentru orice program de studiu include și cursuri în limbi străine, posibilitatea realizării unor internship-uri și participarea la cursuri transversale, o inițiativă unică al cărei scop este să ofere studenților posibilitatea de a selecta o specializare “secundară”. De asemenea, găzduim numeroși lectori internaționali și centre culturale (chinez, sârb, american-Fulbright, francez, spaniol, italian, protughez, austriac etc) și oferim posibilitatea unei pregătiri continue cadrelor noastre academice și non-academice.

Având în jur de 350 de parteneri sub umbrela Erasmus+ și o scală de 1:1 pentru mobilitățile “incoming-outgoing” pentru studii și plasament (între 250-300 de studenți incoming și 250-300 de studenți outgoing, în fiecare an), Universitatea de Vest din Timișoara coordonează sau este partener în zeci de alte proiecte Erasmus+ (Key Action 2-Strategic Partnerships, Jean Monnet, Sports), la fel și în multiple proiecte de cercetare naționale și internaționale implementate cu ajutorul centrelor noastre de cercetare. Cocentrarea riguroasă exercitată de universitate asupra calității într-o lume din ce în ce mai competitivă și mai globalizată din punct de vedere academic este recunoascută în top-urile internaționale din întreaga lume. De exemplu, în Times Higher Education Emerging Economies University Rankings Top 201-250, în 2018, în QS World University Rankings Top 701+, în 2015-2016, în QS Rankings by Subject Top 150-200, în domeniul Limbilor Moderne, în 2017, sau, în Shanghai Ranking by Subject Top 301-400 în domeniul Fizicii, în 2018.

Mai mult decât atât, recunoașterea internațională a Universității de Vest din Timișoara se datorează comunității sale alumni, un exemplu notabil din această categorie fiind Herta Müller, câștigătoarea Premiului Nobel pentru literatură în 2009. Ultimul aspect, dar nu cel din urmă, având în vedere că Timișoara va deveni Capitala Culturală a Europei în 2021, cu UVT reprezentând un important partener în foarte multe din activitățile legate de această inițiativă, credem cu adevărat că dimensiunea socio-culturală a unei Universități Europene va beneficia ca urmare a contribuției noastre în acest sens

Timișoara nu numai că este un oraș intens conectat la restul Europei, dar și orașul cu cea mai mare viteză de internet din lume. Dacă alegi să studiezi în Timișoara ca student, poți beneficia de multe aspecte în diverse moduri. Mai mult decât atât, universitatea are un parteneriat cu o bibliotecă echipată și modernă, iar Complexul Studențesc este localizat chiar în inima orașului și este și acesta în sine o atracție, cu multe oportunități de muncă și de relaxare în timpul liber.

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
 1. Contabilitate și Informatică de Gestiune (germană)
 2. Management (franceză)
 3. Finanțe și bănci (engleză)

Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Matematică și Informatică
 1. Informatică (engleză)

Pentru mai multe informații: www.math.uvt.ro

Facultatea de Muzică și Teatru
 1. Artele Spectacolului (germană)

Pentru mai multe informații: www.fmt.uvt.ro

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
 1. Relații internaționale și studii europene (germană)

Pentru mai multe informații:www.pfc.uvt.ro Facultatea de Arte și Design
 1. Morfologia imaginii și artă vizuală experimentală (engleză)
 2. Proiectare integrată (engleză)

Pentru mai multe informații: www.arte.uvt.ro 

Facultatea de Drept
 1. Dreptul Uniunii Europene (engleză)

Pentru mai multe informații: www.drept.uvt.ro 

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
 1. Finanțare internațională corporativă (engleză)
 2. Gestionarea afacerilor în contextul european (franceză)
 3. Managementul organizațiilor din mediul de afaceri (engleză)*
*Programul de master Administrarea Organizațiilor de Afaceri (în limba engleză), forma de învățamânt cu frecvență redusă este organizat sub forma de videoconferințe.
*La finalul celor 2 ani de studiu, studenții trebuie să fie prezenti la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, România, în vederea susținerii lucrării de disertație. Pentru studenții din state terțe UE, va fi necesară obținerea vizei de la Ambasada României din tara de proveniență, iar facultatea va elibera o adeverință care să ateste faptul că studenții trebuie să fie prezenți pentru sustinerea lucrării de disertație, în vederea facilitării procesului de obținere a vizei.

Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Fizică
 1. Astrofizică, particule elementare și fizică computațională (engleză)
 2. Fizica și tehnologia materialelor avansate (engleză)

Pentru mai multe informații: www.physics.uvt.ro 

Facultatea de Matematică şi Informatică
 1. Inteligență artificială (engleză)
 2. Big Data- Știința datelor, a analiticii și a tenologiilor (engleză)

Pentru mai multe informații: www.math.uvt.ro 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
 1. Consiliere și consultanță filosofică (engleză)
 2. Dezvoltarea și gestionarea afacerilor internaționale (engleză)

Pentru mai multe informații: pfc.uvt.ro 

Facultatea de Sociologie şi Psihologie
 1. Psihologia sănătății organizaționale și profesionale (engleză)

Pentru mai multe informații: www.fsp.uvt.ro 

Pentru studii universitare de doctorat, vă rugăm să accesați pagina Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).