Programe de studiu în limbi străine

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
 1. Contabilitate și Informatică de Gestiune (germană)
 2. Management (franceză)
 3. Finanțe și bănci (engleză)

Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Matematică și Informatică
 1. Informatică (engleză)

Pentru mai multe informații: www.math.uvt.ro

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați următoarea broșură cu programele de studii predate în limbi străine la UVT.

Facultatea de Drept
 1. Dreptul Uniunii Europene (engleză)

Pentru mai multe informații: www.drept.uvt.ro 

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
 1. Finanțe (engleză)
 2. Managementul Afacerilor în Context European (franceză)
 3. Antreprenoriat Global, Economie și Management (engleză)
 4. Managementul organizațiilor din mediul de afaceri (engleză)

*Programul de master Administrarea Organizațiilor de Afaceri (în limba engleză), forma de învățamânt cu frecvență redusă este organizat sub forma de videoconferințe.
*La finalul celor 2 ani de studiu, studenții trebuie să fie prezenti la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, România, în vederea susținerii lucrării de disertație. Pentru studenții din state terțe UE, va fi necesară obținerea vizei de la Ambasada României din tara de proveniență, iar facultatea va elibera o adeverință care să ateste faptul că studenții trebuie să fie prezenți pentru sustinerea lucrării de disertație, în vederea facilitării procesului de obținere a vizei.

Pentru mai multe informații: www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Fizică
 1. Astrofizică, particule elementare și fizică computațională (engleză)
 2. Fizica și tehnologia materialelor avansate (engleză)

Pentru mai multe informații: www.physics.uvt.ro 

Facultatea de Matematică şi Informatică
 1. Inteligență artificială (engleză)
 2. Big Data- Știința datelor, a analiticii și a tenologiilor (engleză)

Pentru mai multe informații: www.math.uvt.ro 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
 1. Consiliere și consultanță filosofică (engleză)
 2. Dezvoltarea și gestionarea afacerilor internaționale (engleză)
Pentru mai multe informații: pfc.uvt.ro 

Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie
 1. Sisteme informaționale geografice (engleză)

Pentru mai multe informații: cbg.uvt.ro 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați următoarea broșură cu programele de studii predate în limbi străine la UVT.
Pentru studii universitare de doctorat, vă rugăm să accesați pagina Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).