Programul de cooperare finanțat prin Mecanismul Financiar al SEE

Apelul naţional

Ghidul Aplicantului

Persoana de contact din cadrul UVT: Andra-Mirona Stan-Dragotesc (andra.dragotesc@e-uvt.ro)

În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 euro.

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

Instituţia care coordonează în România întreaga programare şi gestionare a granturilor SEE este Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul Punctului Naţional de Contact.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată ca Operator de Program (OP) în România pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021.

 

Programul are ca scop:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;
 • Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
 • Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

şi acordă o atenţie specială:

 • formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);
 • mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;
 • incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;
 • educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;
 • îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.

 

Se finanţează:

 • Vizite pregătitoare;
 • Proiecte de mobilitate bilaterală;
 • Proiecte de cooperare strategică sau de mică anvergură;
 • Proiecte naţionale care consolidează cooperarea între şcoli VET şi companii;
 • Proiecte naţionale pentru asigurarea unei incluziuni efective a copiilor Roma în şcoală.

 

Programul demarează în 2017 şi se încheie în 2024.

Reglementări privind implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021
Ghid privind regulile de funcționare și implementare ale Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor

 

Proiectele pentru universităţi

Dezvoltarea capitalului uman şi a cunoştinţelor acumulate în România, obiectiv general al programului, se materializează, în cadrul sistemului de învăţământ universitar, prin intermediul proiectelor de mobilitate şi de cooperare între universităţile româneşti şi universităţile din statele donatoare. Proiectele vor avea un impact direct asupra dezvoltării personale şi a competenţelor profesionale ale studenţilor şi ale personalului universitar. Ele vor creşte relevanţa şi calitatea învăţământului universitar. Prin noile competenţe obţinute, studenţii vor avea perspective mai bune de angajare şi vor deveni mai activi pe piaţa muncii, influenţând pozitiv dezvoltarea durabilă a societăţii în întregul ei. La nivel instituţional, mobilitatea studenţilor şi a personalului universitar va avea impact asupra internaţionalizării activităţilor universităţii iar proiectele de cooperare vor produce efecte de durată prin înbunătăţirea, de exemplu, a curriculei şi a metodelor de învăţare.

TOATE aplicaţiile pentru proiecte destinate universităţilor vor fi realizate online, conform Apelurilor Naţionale în acest sens şi Ghidului Programului. Website-ul Programului este: http://www.eea4edu.ro/

Pentru mai multe informaţii vă invităm să verificaţi secţiunile specifice privind:

 • PROIECTE DE MOBILITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR- Granturi SEE
 • PROIECTE DE COOPERARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR- Granturi SEE
 • VIZITE PREGĂTITOARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR- Granturi SEE

 

Pentru proiecte de cercetare finanţate prin programul EEA Grants in România, vă rugăm să contactaţi Departamentul Cercetare al Universităţii de Vest din Timişoara şi să vizualizaţi site-ul UEFISCDI, utilizând următorul link: https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare


      Contact: Oana-Roxana IVAN (e-mail: oana.ivan@e-uvt.ro, Phone: 0040256592372)