Programe de studiu în limbi străine

Universitatea de Vest din Timișoara(UVT) este principala instituție de învățământ superior și principalul centru de cercetare din Vestul României. Universitatea de Vest din Timișoara are 11 facultăți și un Departament de Pregătire a Personalului Didactic, 81 de programe de licență, 103 de programe de studiu de masterat și 10 Școli Doctorale. Dintre acestea, peste 20 de programe de studiu de licență, masterat și doctorat sunt ofertate integral în limba engleză, franceză sau germană. Facultățile care fac parte din cadrul Universității de Vest din Timișoara sunt:

Pentru mai multe detalii privind serviciile, facilitățile și programele de studii predate într-o limbă străină, vă invităm să accesați WUT-STUDY.

Pentru studii universitare de doctorat, vă rugăm să accesați pagina.