Misiune DRI

Misiunea DRI este de a susţine activităţile din cadrul UVT orientate în direcţia îndeplinirii obiectivelor strategice de internaţionalizare ale universităţii ca instituţie de învăţământ superior şi cercetare de renume la nivel naţional, regional, european şi global. Departamentul de Relații Internaționale (DRI) din cadrul Universității de Vest din Timișoara oferă sprijin instituțional și informațional pentru studenți, personal academic și administrativ în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea internațională.

De asemenea, Departamentul de Relații Internaționale oferă suport instituțional și informațional studenților internaționali și cadrelor didactice străine care doresc să studieze, respectiv să desfășoare activități de predare, la UVT.

Obiectivele DRI sunt conforme cu politica de cooperare internaţională a UVT:

  • dezvoltarea şi implementarea strategiei de internaţionalizare a Universităţii de Vest din Timişoara ca instituţie de învăţământ superior multi- şi inter-disciplinară;
  • dezvoltarea şi gestionarea unui portofoliu de parteneri internaţionali strategici care să devină colaboratori în proiecte de cooperare internaţională în învăţământul superior;
  • implementarea programelor de mobilitate internaţională pentru studenţi, cadre didactice şi personal auxiliar în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi state terţe UE şi creşterea numărului de beneficiari ai acestor programe;
  • creşterea numărului de studenţi internaţionali ce studiază la UVT (mobilităţi sau pentru un ciclu complet de studii);
  • dezvoltarea serviciilor oferite facultăţilor UVT în vederea dezvoltării dimensiunii lor internaţionale- programe de studiu în limbi străine, programe cu diplomă dublă, atragerea lectorilor internaţionali, organizarea admiterii pentru studenţii cetăţeni străini, organizarea de evenimente cu caracter internaţional, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de cooperare cu parteneri internaţionali.

 

a. Biroul ERASMUS+ – are ca principală sarcină dezvoltarea şi implementarea programelor de mobilităţi şi a proiectelor de cooperare internaţională care se derulează la UVT sub umbrela Erasmus+ şi Mecanismul Financiar SEE, precum şi administrarea portofoliului de acorduri bilaterale specifice acestor programe.

b. Biroul de Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini – are ca principală sarcină organizarea admiterii pentru cetăţenii străini (cetăţeni ai Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cetăţeni din state terţe UE, inclusiv etnici români) la Universitatea de Vest din Timişoara, atragerea de studenţi străini la UVT pentru un ciclu complet de studii, administrarea portofoliului de acorduri bilaterale de cooperare şi susţinerea demersurilor cu caracter internaţional de la nivelul facultăţilor (dezvoltare programe cu diplomă dublă, dezvoltare programe de studiu în limbi străine, susţinerea lectoratelor străine, etc).