Lectori internaționali la UVT

În fiecare an Univeristatea de Vest din Timișoara susține procesul de internaționalizare și dezvoltarea dimensiunii educaționale prin găzduirea lectorilor și colaboratorilor internaționali.

În anul academic 2021-2022, în cadrul UVT activează 7 lectori internaționali în regim full-time și numeroși alți lectori sau colaboratori în regim de plata cu ora. Aceștia susțin activități de predare a unor limbi străine, civilizație și cultură, activități de cercetare și sunt implicați în diverse evenimente și proiecte ale sau în colaborare cu UVT.

Lectori internaționali la UVT în anul academic 2022-2023:
- Martin Mozo Borja, lector spaniol în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
- Dimitrije Savic, lector sârb în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
- Linda Gaia, lector italian în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
- Petru Hațegan, lector croat în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie
- Paul Gardner, USA (Fulbright), lector american în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
- Eric Fure-Slocum USA (Fulbright), lector american în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
- DU Xiaorui, China (student doctorand), în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;

În cadrul universității noastre există trei categorii de lectori/colaboratori internaționali:

A. În regim full-time:
• Lectori nominalizați și angajați la UVT în baza unui Ordin de Ministru eliberat în urma unor:
- acorduri inter-guvernamentale;
- propuneri primite de UVT din partea ME;
- acorduri prealabile din partea instituției (a facultăților) noastre – de exemplu: pentru lectorul italian, lectorul francez, lectorul sârb, lectorul austriac, lectorul german, lectorul spaniol, etc.
• Lectori internaționali găzduiți de UVT:
- care activează în baza unui acord cu o instituție de promovare a unei limbi străine sau prin intermediul ambasadelor/comisiilor statelor respective (de ex.: lector Fullbright, din Statele Unite ale Americii, lector de chineză, lector de limba portugheză etc).

B. În regim de plata cu ora:
• Colaboratori internaționali invitați de către facultăți pentru a susține cursuri la UVT.

Beneficiile oferite lectorilor și colaboratorilor internaționali de către UVT:
- un birou în cadrul Facultății-gazdă;
- acces nelimitat la facilitățile Universității și Facultății-gazdă;
- acces liber la resursele electronice ale UVT;
- cont instituțional e-uvt;
- preluarea și transportul de la aeroport, gară sau autogară la locul de cazare la momentul sosirii/plecării din Timișoara (dacă este cazul);
- cazare în campusul universitar (dacă este cazul).
- salariu lunar în conformitate cu Ordinul de Ministru emis de către instituția responsabilă cu nominalizarea lectorului sau ca urmare a semnării unui acord/parteneriat interinstituțional sau inter-guvernamental.
Sprijinul administrativ și informațional este oferit de către Departamentul de Relații Internaționale în colaborare cu Facultatea-gazdă și Departamentul de Resurse Umane, iar sprijinul academic este oferit de Facultatea-gazdă unde vor activa lectorii.

Lectori internaționali în anul academic 2022-2023

Contact: Diana PLEȘCA (e-mail: diana.plesca@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)