Lectori internaționali la UVT

În fiecare an Univeristate de Vest din Timișoara susține procesul de internaționalizare și dezvoltarea dimensiunii educaționale prin găzduirea lectorilor și colaboratorilor internaționali.

În anul academic 2022-2023, în cadrul UVT activează 7 lectori internaționali în regim full-time și numeroși alți lectori sau colaboratori în regim de plată cu ora. Aceștia susțin activități de predare a unor limbi străine, civilizație și cultură, activități de cercetare și sunt implicați în diverse evenimente și proiecte ale sau în colaborare cu UVT.

     Lectori internaționali la UVT în anul academic 2022-2023:

 • Martin Mozo Borja, lector spaniol în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
 • Dimitrije Savic, lector sârb în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
 • Linda Gaia, lector italian în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
 • Petru Hațegan, lector croat în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
 • Paul Gardner, USA (Fulbright), lector american în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
 • Eric Fure-Slocum USA (Fulbright), lector american în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;
 • DU Xiaorui, China (student doctorand), în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie;

 

În cadrul universității noastre există trei categorii de lectori/colaboratori internaționali:

A. În regim full-time:

 • Lectori nominalizați și angajați la UVT în baza unui Ordin de Ministru eliberat în urma unor:
  • acorduri inter-guvernamentale;
  • propuneri primite de UVT din partea MEC;
  • acorduri prealabile din partea instituției (a facultăților) noastre – de exemplu: pentru lectorul italian, lectorul francez, lectorul sârb, lectorul austriac, lectorul german, lectorul spaniol, etc.

 • Lectori internaționali găzduiți de UVT:
  • care activează în baza unui acord cu o instituție de promovare a unei limbi străine sau prin intermediul ambasadelor/comisiilor statelor respective (de ex.: lector Fullbright, din Statele Unite ale Americii, lector de chineză, lector de limba portugheză etc).

 

B. În regim de plată cu ora:

 • Colaboratori internaționali invitați de către facultăți pentru a susține cursuri la UVT.

 

Beneficiile oferite lectorilor și colaboratorilor internaționali de către UVT:

 • un birou în cadrul Facultății-gazdă;
 • acces nelimitat la facilitățile Universității și Facultății-gazdă;
 • acces liber la resursele electronice ale UVT;
 • cont instituțional e-uvt;
 • preluarea și transportul de la aeroport, gară sau autogară la locul de cazare la momentul sosirii/plecării din Timișoara (dacă este cazul);
 • cazare în campusul universitar (dacă este cazul).
 • salariu lunar în conformitate cu Ordinul de Ministru emis de către instituția responsabilă cu nominalizarea lectorului sau ca urmare a semnării unui acord/parteneriat interinstituțional sau inter-guvernamental.

Sprijinul administrativ și informațional este oferit de către Departamentul de Relații Internaționale în colaborare cu Facultatea-gazdă și Departamentul de Resurse Umane, iar sprijinul academic este oferit de Facultatea-gazdă unde vor activa lectorii.

Programul de granturi Visiting@UVT se împarte în două componente: Visiting Professor şi Visiting Researcher, în funcție de activitățile practice vizate. Prin urmare, orice profesor sau cercetător afiliat unei instituții de învățământ superior sau de cercetare acredirtate din străinătate este eligibil pentru a participa în acest program.

Activități generale:

 • Menționarea (co-)afilierii la UVT în fiecare lucrare publicată, participare la conferință, organizare de eveniment, depunere de proiect, brevet obținut pe perioada sau ca rezultat al grantului Visiting@UVT;
 • Participarea activă la activitățile și evenimentele comunității academice a UVT și să susțină inițiativele academice ale Facultății și Departamentului gazdă;
 • Trimiterea către coordonatorul programului a unui raport detaliat de activitate la finalul grantului;
 • Susținerea unei prezentări publice despre experiența Visiting@UVT și a șederii în Timișoara, deschisă colegilor și studenților din comunitatea academică a UVT;
 • Activarea ca Ambasador UVT în universitățile și institutele de proveniență, și prezentarea programului de granturi Visting@UVT respectivelor comunități.

Scurtă descriere a activităților unui Visiting Professor:

 • Să ofere cel puțin o disciplină de predare (cu activitățile de curs și seminar aferente) a cărei activitate se va derula pe parcursul unui semestru întreg sau modular (propunere, dezvoltare, predare, evaluare);
 • Să organizeze cel puțin un alt tip de activitate (curs/ seminar/ masă rotundă, prelegere) și/sau să se angajeze în activități de (co)-tutorat, (co)-coordonare de teză, editare de volume etc.

Scurtă descriere a activităților unui Visiting Researcher:

 • să deruleze activități de cercetare;
 • în cazul granturilor de scurtă durată: să trimită spre publicare cel puțin 1 articol (Web of Science/ Scopus, în funcție de principalele domenii de cercetare ale Facultății-gazdă/DPPD);
 • în cazul granturilor de lungă durată: să trimită spre publicare cel puțin 2 articole (Web of Science/ Scopus, în funcție de principalele domenii de cercetare ale Facultății-gazdă/DPPD) sau capitole de carte la edituri academice recunoscute international;
 • în cazul cercetării în colaborare cu colegi din UVT, să contribuie la depunerea a cel puțin unei propuneri de proiect Orizont Europa 2020 sau echivalent.

! Pentru detalii legate de criterile de eligibilitate, date limită, documente necesare, beneficii, perioadele grantului, procesul de selecție și alte informații, vă rugăm să accesați documentul mai jos menționat Apel la Candidatură Visiting@UVT.

Call for application Visiting@WUT 

Contact: Claudia POPESCU (e-mail: claudia.popescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592653)

Această acţiune presupune organizarea în UVT a 11 + 1 conferinţe/workshop-uri în cadrul fiecărei facultăţi, precum şi în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, cu susţinute de lectori din Diaspora românească. Obiectivul este unul dublu:

 • formarea profesională continuă a personalului şi studenţilor UVT, prin stimularea profesioniştilor români din străinătate să contribuie la dezvoltarea resursei umane din Universitatea de Vest din Timişoara (România) printr-i acţiune ce adaugă o nouă dimensiune internaţionalizării „acasă”.
 • (re)conectarea mediului academic din Universitatea de Vest din Timişoara (România) la specialişti români din străinătate şi stabilirea unor noi punţi de colaborare internaţională pe termen mediu şi lung.

Evenimentele sunt organizate anual în format fizic și/sau virtual, în perioada septembrie-noiembrie a fiecărui an. În vederea organizării acestor activități, UVT va acoperi cheltuielile de transport dus-întors și de cazare în Timişoara pentru 2-3 nopţi/invitat.

Ediţii anterioare: această inițiativă se desfășoară anual începând cu anul 2019.

 

Contact: Alexandra JEBELEAN (e-mail: alexandra.jebelean@e-uvt.ro, Telefon: +40256592653

Contact: Claudia POPESCU (e-mail: claudia.popescu@e-uvt.ro, Telefon: +40256592653)

Lectori internaționali în anul academic 2022-2023

HAȚEGAN PETRU
CROAȚIA
BORJA MOZO MARTIN
SPANIA

SCURTĂ PREZENTARE
CV (EN)

GAIA LINDA
ITALIA
IOLANDA VASILE
PORTUGALIA
DIMITRIJE SAVIC
SERBIA

Contact: Claudia POPESCU (e-mail: claudia.popescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592653)