Echipa DRI

DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE

Oana-Roxana IVAN-HOROBEŢ

Director interimar Departament Relații Internaționale
Coordonator Instituţional Erasmus+ / SEE

Cabinet: DRI

Coordonează activitățile Departamentului de Relații Internaționale cu privire la: strategia de internaționalizare a Universității de Vest din Timișoara; acordurile bilaterale universitare; programele de mobilităţi internaţionale pentru studenţi şi cadre didactice; afilierea UVT la asociaţii internaţionale pentru învăţământ superior; bursele oferite de agenții naționale, fundații sau universități partenere; studenți internaționali; lectori internaționali; programul de granturi Visiting@UVT; deplasări în străinătate ale cadrelor didactice, personalului auxiliar şi studenţilor afiliaţi UVT; programe de cooperare internațională în domeniul învăţământului superior.

BIROU COOPERARE GLOBALĂ, STUDENŢI INTERNAŢIONALI ŞI DIASPORA

Roxana Petronela DIACONESCU

Şef Birou

Cabinet: DRI

Coordonează activităţile Biroului Cooperare Globală, Studenţi Internaţionali şi Diaspora din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universității de Vest din Timișoara cu privire la:  procedura de admitere a cetăţenilor din state UE şi state terţe UE; diseminarea informației privind ȋntocmirea dosarului pentru aplicație la ciclurile de licență, masterat și doctorat, în rândul cetǎțenilor strǎini interesaţi de urmarea unui program de studiu la UVT; comunicarea cu Ministerul de resort privind studenţii internaţionali care urmează un ciclu complet de studii la UVT; oferirea suportului administrativ pentru obținerea permisului de ședere ȋn România pentru studenţii internaţionali; gestionarea transferurilor de studenți internaționali la UVT. Gestionează acordurile bilaterale și afilierea la asociații internaționale ale Universităţii de Vest din Timişoara cu parteneri internaţionali şi oferă suport administrativ pentru activităţile prevăzute de acestea.

Anca IONĂŞCUŢI – concediu de maternitate

Referent specialitate

Cabinet: DRI

Acorduri bilaterale internaţionale – actualizează baza de date, activează parteneriatele inter-instituţionale şi contribuie la implementarea acestora în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Programe de schimburi academice – gestionează schimburile inter-instituţionale pentru studenţi (mobilităţi de scurtă durată şi/sau de tip „free-mover”) şi pentru cadre didactice şi cercetători, în cadrul acordurilor bilaterale internaţionale; precum şi programele de schimburi academice: CEEPUS, Fulbright, DAAD, ACBS, Eugen Ionescu oferite de AUF, etc., adresate studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor. Organizează evenimentele de tip „şcoală de vară”/ „şcoală de iarnă” la Universitatea de Vest din Timişoara şi asigură dezvoltarea/susţinerea dimensiunii internaţionale a acestor evenimente.

Margareta BOICU

Referent specialitate

Cabinet: DRI

Programe de schimburi academice – gestionează schimburile inter-instituţionale pentru studenţi (mobilităţi de scurtă durată şi/sau de tip „free-mover”) şi pentru cadre didactice şi cercetători, în cadrul acordurilor bilaterale internaţionale; precum şi programele de schimburi academice: CEEPUS, Fulbright, DAAD, ACBS, Eugen Ionescu oferite de AUF, etc., adresate studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor. Organizează evenimentele de tip „şcoală de vară”/ „şcoală de iarnă” la Universitatea de Vest din Timişoara şi asigură dezvoltarea/susţinerea dimensiunii internaţionale a acestor evenimente, împreună cu participarea la târguri de recrutare studenți internaționali. Asigură comunicarea cu platformele de recrutare, canalele de Social Media și cu admiterea cetățenilor din state terțe în vederea admiterii la un program de studii din UVT.

Claudia POPESCU

Referent specialitate

Cabinet: DRI

  • Lectori internaționali– suport administrativ în vederea organizării activităţii şi şederii în România, la UVT; asigură comunicarea cu Departamentul Resurse Umane şi facultăţile privind angajarea lectorilor străini care desfăşoară activităţi pe termen lung la UVT; asigură comunicarea cu organisme internaţionale care susţin lectorate străine în România.
  • Programul de granturi Visiting@UVT– lansarea şi promovarea apelului la candidaturi; suport informaţional oferit candidaţilor; suport administrativ oferit participanţilor la program şi Facultăților-gazdă/DPPD privind asigurarea beneficiilor prevăzute pe parcursul activităţii desfăşurate în UVT. 
  • Dispoziţii de deplasare în străinătate - întocmește dispoziții de deplasare pentru cadrele didactice, personalul administrativ și studenții UVT, care participă la evenimente academice organizate în străinătate (conferințe, schimb de experiență, întâlniri de proiecte, acorduri bilaterale, altele decât prin programul ERASMUS+) și ține evidența lor înainte, în timpul și după întoarcerea în țară.
 

Alexandra JEBELEAN

Referent specialitate

Cabinet: DRI

Gestionează comunicarea și implementarea de inițiative cu membrii Diaspora și cu membrii comunității internaționale Alumni UVT. Acorduri bilaterale internaţionale – actualizează baza de date, activează parteneriatele inter-instituţionale şi contribuie la implementarea acestora în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Asigură suportul și comunicarea cu asociațiile internaționale din care face parte UVT. Sprijină dezvoltarea/susţinerea dimensiunea internaționalizării, împreună cu participarea la târguri de recrutare studenți internaționali / evenimente cu caracter internațional.

BIROU ERASMUS+

Cristina COJOCARU

Şef Birou Erasmus+

Cabinet: DRI

Coordoneaza activităţile Biroului Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universității de Vest din Timișoara cu privire la: inițierea și funcționarea acordurilor bilaterale Erasmus+; promovarea, organizarea, implementarea și monitorizarea programului Erasmus+ şi SEE în Universitatea de Vest din Timişoara; consilierea cadrelor didactice și personalului administrativ ȋn vederea desfășurării unei mobilități Erasmus+ în scop de predare sau formare; raportarea activităților Biroului Erasmus+ al UVT la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Ana-Maria MECEA

Responsabil Erasmus+ Incoming

Cabinet: DRI

Coordonează mobilitățile Incoming ale studenţilor şi cadrelor didactice, desfăşurate prin programul Erasmus+ ȋn Universitatea de Vest din Timișoara, de la nominalizarea acestora de către instituţiile partenere şi până la finalizarea mobilităţilor. Asigură promovarea ofertei de mobilităţi Erasmus+ la UVT în rândul partenerilor universităţii.

Flavia SEREȘ

Responsabil Erasmus+ Outgoing Studii

Cabinet: DRI

Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi Outgoing de Studiu în UVT, prin consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilitate internaţională şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția beneficiarilor și continuȃnd până la întoarcerea în țară a bursierului.

Bianca-Lorena MOLDOVAN

Responsabil Erasmus+ Outgoing Practică şi de Scurtă Durată

Cabinet: DRI

Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi Outgoing de Practicǎ şi de Scurtă Durată, prin consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilitate internaţională şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția beneficiarilor și continuȃnd până la întoarcerea în țară a bursierului.

Victor MICLĂUŞ

Responsabil Erasmus+ Outgoing Predare şi Formare

Cabinet: DRI

Coordonează mobilitățile de predare şi formare desfăşurate prin programul Erasmus+, consiliază şi monitorizează cadrele didactice şi personalul administrativ din cadrul UVT care intenţionează să realizeze o mobilitate de predare/formare, de la exprimarea intenţiei de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus+ în cadrul unei selecţii, la realizarea unei mobilităţi de predare/formare, până la raportarea finală a mobilităţilor, în urma raportării rezultatelor obţinute în urma activităţii la instituţia parteneră UVT.