Echipa DRI

DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE


Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC
Director Departament Relații Internaționale
Coordonator Instituţional Erasmus / Coordonator Instituţional SEE
Tel.:0040 256 592352
E-mail: andra.dragotesc@e-uvt.ro
Coordonează activitățile Departamentului de Relații Internaționale cu privire la: strategia de internaționalizare a Universității de Vest din Timișoara; acordurile bilaterale universitare; programele de mobilităţi internaţionale pentru studenţi şi cadre didactice; afilierea UVT la asociaţii internaţionale pentru învăţământ superior; bursele oferite de agenții naționale, fundații sau universități partenere; studenți internaționali; lectori străini; deplasări în străinătate ale cadrelor didactice, personalului auxiliar şi studenţilor afiliaţi UVT; programe de cooperare internațională în domeniul învăţământului superior.

BIROUL DE COOPERARE INTERNATIONALA SI STUDENTI STRAINI


Roxana Petronela DIACONESCU
Responsabil lectori/studenți străini UE si state terțe UE
Tel: 0040 256 592227
E-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro
Studenți internaţionali – coordonarea și implementarea procedurii de admitere cetăţeni din state UE şi state terţe UE; diseminarea informației privind ȋntocmirea dosarului pentru aplicație la ciclurile de licență, masterat și doctorat, în rândul persoanelor interesate – cetǎțeni strǎini – de urmarea unui program de studiu la UVT; comunicarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind studenţii internaţionali care urmează un ciclu complet de studii la UVT; oferirea suportului administrativ pentru obținerea permisului de ședere ȋn România pentru studenţii internaţionali; gestionarea transferurilor de studenți internaționali la UVT. Lectori internaționali – suport administrativ în vederea organizării activităţii şi şederii în România, la Universitatea de Vest din Timişoara. Gestionarea acordurilor bilaterale și afilierilor la asociații internaționale ale Universităţii de Vest din Timişoara cu parteneri internaţionali şi oferirea suportului administrativ pentru activităţile prevăzute de acestea.

Lucia URSU
Referent
Tel: 0040 256 592324
E-mail: lucia.ursu@e-uvt.ro
Oferă suport administrativ Departamentului de Relații Internaționale, precum și Prorectorului responsabil cu Relații Internaționale la UVT. Asigură suport informaţional privind programul de burse oferite de Agenţia Universitară a Francofoniei, Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate, Serviciul German de Schimb Academic, Alexander Humboldt, Fulbright şi alte programe de burse pentru studenţi şi cadre didactice oferite de partenerii Universităţii de Vest din Timişoara. Coordoneazǎ activitǎți de dezvoltare și diseminare a materialelor de promovare a UVT ȋn strǎinǎtate, la nivelul DRI. Asigură asistență instituţională ȋn implementarea programelor de mobilitǎți internaționale la UVT, ȋndeosebi a celor pe termen scurt sau a celor de practicǎ, incoming și outgoing.

BIROU ERASMUS+


Oana-Roxana IVAN
Şef Birou Erasmus+
Tel.: 0040 256 592372
E-mail: oana.ivan@e-uvt.ro
Coordoneaza activităţile Biroului Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universității de Vest din Timișoara cu privire la: inițierea și funcționarea acordurilor bilaterale Erasmus+; promovarea, organizarea, implementarea și monitorizarea programului Erasmus+ în Universitatea de Vest din Timişoara; consilierea personalului didactic și auxiliar ȋn vederea desfășurării unei mobilități Erasmus+ Outgoing în scop de predare sau formare la una dintre instituțiile partenere ale UVT; raportarea activităților Biroului Erasmus+ al UVT la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Horatiu HOT
Responsabil Erasmus+ Incoming
Tel.: 0040 256 592271
E-mail: horatiu.hot@e-uvt.ro
Coordonează mobilitățile Incoming (studenţi şi cadre didactice) desfăşurate prin programul Erasmus+ ȋn Universitatea de Vest din Timișoara, de la nominalizarea acestor de către instituţiile partenere şi până la finalizarea mobilităţilor. Asigură promovarea ofertei de mobilităţi Erasmus+ la UVT în rândul partenerilor universităţii.

Cristina COJOCARU
Responsabil Erasmus+ Outgoing
Tel.: 0040 256 592271
E-mail: cristina.cojocaru@e-uvt.ro
Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi Outgoing de Studiu şi Plasament în UVT, prin promovarea și consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilităţi de studiu şi plasament finanţate prin programul Erasmus+, cât şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția beneficiarilor și continuȃnd până la întoarcerea în țară a bursierului.