Un element predominant al cooperarii inter-universitare, intens promovate de UVT, este mobilitatea studentilor. Derularea in conditii optime a programelor de mobilitati studentesti nu ar putea fi realizata fara existenta unui sistem comun de proceduri care sa garanteze recunoasterea academica a perioadei de studii in strainatate.

Atingerea acestui obiectiv este posibila prin utilizarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), sistem implementat in UVT incepand cu anul academic 1997-1998.

Creditele alocate unei anumite discipline sunt valori relative care reflecta volumul de munca pe care trebuie sa il depuna un student pentru a promova o anumita disciplina, raportat la volumul total de munca necesar pentru finalizarea unui an academic.

Creditul masoara volumul de munca pretins studentului, sub toate formele:
  • Participare activa la cursuri, seminarii si laboratoare
  • Studiu individual
  • Proiecte, examene, activitati practice
Creditele alocate fiecarei discipline sunt castigate integral de student doar prin promovarea disciplinei respective.

Creditele nu inlocuiesc evaluarea calitativa a studentului prin note, ci o completeaza.

Durata standard de studiu a unei discipline este semestrul. Incarcarea normala a unui semestru este cuantificata conventional prin 30 de credite, un an academic fiind incarcat in mod normal cu 60 de credite.

Sistemul de creditare a disciplinelor face posibile:
  • Compararea programelor de studiu
  • Constructia flexibila a disciplinelor de studiu in cadrul planului de invatamant
  • Includerea unor discipline noi in cadrul planului de invatamant
  • Recunoasterea perioadelor compacte de studiu in alte universitati