Agenţia Universitară a Francofoniei(AUF)

Fondată în 1961, la Montréal (Québec,Canada), Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), este o instituţie multilaterală care susţine cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare francofone şi favorizează dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării. Acesta reunește universități, rețele academice și centre de cercetare științifică, folosind limba franceză. Cu o rețea de 1007 de membri în 119 de țări, este una dintre cele mai mari asociații de instituții de învățământ superior și de cercetare din lume.

Biroul pentru Europa centrala si orientală functionează la București din anul 1994 și acoperă 17 țări din regiune. Personalul acestui birou gestionează programele Agentiei Universitare în beneficiul studenților, profesorilor si universităților din cele 17 tari.

Misiune
  • Punct de referință al cooperării universitățiilor din spațiul francofon. AUF promovează cooperarea academică între instituțiile sale membre într-un spirit de solidaritate, complementaritate și schimb de cunoștințe. Astfel, contribuie la vitalitatea unei zone științifice în limba franceză, cu respectarea diversității culturilor și limbilor;
  • AUF însoțește instituțiile academice și actorii lor. AUF oferă studenților, profesorilor și cercetătorilor servicii, cum ar fi mobilitatea de finanțare, furnizarea de programe de gradul online sau de sprijin pentru proiecte de cercetare. Aceasta ajută instituțiile în modernizarea lor (actualizarea sistemului de management al programelor de auto-evaluare și evaluare; facilitatea de pregătire a proiectelor). Oferă sprijin special instituțiilor aflate în criză (Haiti, Coasta de Fildes, Mali);
  • AUF se angajează în arena internațională. AUF este implicată în proiecte internaționale; pune expertiza sa în serviciul agențiilor de dezvoltare și a țărilor Francofone. Aspectele AUF internaționale legate de evoluția învățământului superior sunt: masificarea educației, evaluarea și clasificarea universităților, accesul femeilor la învățământul superior, utilizarea educație digitală, etc.
Programe

Pentru a-şi îndeplini obiectivele, AUF desfăşoară mai multe programe de burse.

1. Dezvoltare instituţională şi ştiinţifică a universităţilor

  • mobilitate ştiinţifică şi universitară;
  • mobilități studențești;
  • mobilități pentru cadre didactice și cercetători;
  • mobilități academic;
  • mobilități de rețea;

 2. Sprijin acordat reţelelor şi structurilor associative

Promovarea mobilitațiilor studenților și ale personalului academic este unul din obiectivele principale stabilite în programul AUF 2014-2017. Pornind de la premisa comerțului internațional ca o condiție esențială pentru fluxul de cunoștințe și expertiză, Agenția a consolidat oferta mobilitățiilor academice pentru studenți și profesori. Pentru a afla mai multe despre Agenția Universitară Francofonă (AUF), vă recomandăm să urmați link-ul site-ului oficial: https://www.auf.org/

Contact: Margareta COJAN (e-mail: margareta.cojan@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)