Agenția de Credite și Burse de Studii

Agenţia de Credite şi Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele oferite Ministerului Educaţiei Naționale, precum şi managementul sistemului de creditare pentru studenţi. Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestionează următoarele tipuri de burse acordate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru cetăţenii români:

  • Bursele “Accord Bilateral” oferite în baza acordurilor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, pentru cursuri de vară, studii complete sau parţiale (licenţă, masterat, doctorat), cercetare sau specializare;
  • Bursele „H.G. nr. 697/1998” au fost active până în 2011, când, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a educației naționale, fondul valutar al ministerului din care se finanțau acestea trecea în gestiunea universităților;
  • Bursele „Nicolae Titulescu” au fost instituite în vederea integrării României în Uniunea Europeană, oferindu-se stagii de până la 3 luni în domenii de interes pentru noul profil economico-social, tehnologic, politic, administrativ care se impunea pentru specialiștii români odată cu intrarea României în marea construcție europeană;
  • Bursele „Titu Maiorescu” pentru stagii de studii sau cercetare postuniversitară şi postdoctorală cu durata de 3 luni, în domeniile de interes ale Uniunii Europene;
  • Bursele „V.Pârvan și N.Iorga” pentru stagii de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală cu durata de 2 ani, la Roma sau Veneţia, pentru domeniile: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, științe economice și științe exacte;
  • Bursa „Theodor Aman” s-a adresat artiștilor români, licențiați în domeniu, tinerilor pictori, sculptori, graficieni. Mulți dintre aceștia au găsit, în statele în care   s-au specializat, mediile optime pentru lansarea lor artistică;
  • Bursa Specială „Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public;
  • Bursele “Institutul Universitar European” de la Florența, se adresează studenților doctoranzi și are un mecanism de acces ale cărui condiții sunt impuse de partea primitoare;

Pentru a beneficia de una dintre aceste burse, o persoană poate să candideze la concursul naţional organizat de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, prin transmiterea unui dosar de candidatură complet, până la termenul limită precizat în calendarul concursului respectiv.

Lansare concursuri

Contact: Margareta COJAN (e-mail: margareta.cojan@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)