Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) al Universității de Vest din Timișoara oferă suport instituțional și informațional studenților și cadrelor didactice afiliate UVT ȋn ceea ce privește mobilități și colaborări internaționale. De asemenea, Departamentul de Relații Internaționale oferă suport instituțional și informațional studenților internaționali și cadrelor didactice străine care doresc să studieze, respectiv să desfășoare activități de predare, la UVT. Misiunea Departamentului de Relații Internaționale este de a dezvolta și implementa politica și strategia de internaționalizare a Universității de Vest din Timișoara ȋn condițiile unei internaționalizări a educației și cercetării la nivel european și global.