REZULTATE ADMITERE IULIE 2017


ATENȚIE!

Candidații cu statut Români de Pretutindeni care au aplicat la mai multe universități din țară și au confirmat ulterior simultan, vor rămâne în baza de date MEN ca admiși la doua universități.

Dacă până la emiterea aprobărilor nu refuza unul din locuri, li se va emite aprobarea la una din universități și la cea dea doua li se va da negație (emiterea aprobărilor se va face în ordinea numerelor de înregistrare la MEN).


Conform Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România 2017-2018 fiecare candidat declarant admis va confirma UN SINGUR LOC DE STUDIU obţinut la o instituţie de învăţământ superior din România, în regim financiar CB (cu bursă) sau FTB (fără taxă fără bursă).

Candidaţii care au obţinut un loc de studiu în regim financiar CB (cu bursă) sau FTB (fără taxă fără bursă) la Universitatea de Vest din Timişoara, vor confirma locul obţinut prin completarea formularului de mai jos şi transmiterea acestuia la adresa de e-mail: lorena.pereanu@e-uvt.ro

FORMULAR DE CONFIRMARE A LOCULUI DE STUDII OBŢINUT

ATENŢIE: Formularul de confirmare a locului obţinut trebuie transmis în intervalul prestabilit de fiecare facultate din UVT, conform calendarului admiterii.

Candidaţii care au obţinut un loc de studiu în regim financiar CPL (cont propriu lei) la Universitatea de Vest din Timişoara, vor confirma locul obţinut prin achitarea taxei de confirmare a locului obţinut în valoare de 150 RON. Taxa de confirmare poate fi plătită:

- prin casieria UVT;
- prin transfer bancar într-unul din următoarele conturi bancare:

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timisoara)
Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timisoara
Nume Banca: Banca Transilvania
IBAN: RO05BTRL03601202618849XX
SWIFT: ROBTRL22

sau

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (West University of Timisoara)
Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timisoara
Nume Banca: BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ
IBAN: RO66RNCB0715049294710002
SWIFT: RNCB RO BU


Pe chitanţă/ ordin de plată se va menţiona Numele şi Prenumele candidatului şi Specializarea din UVT pentru care se achită taxa de confirmare. Dovada achitării taxei de confirmare a locului obţinut în regim CPL (cont propriu lei) este transmisă la adresa de e-mail: lorena.pereanu@e-uvt.ro

Candidaţii la studii de licenţă în UVT pot depune actele în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși și au confirmat locul odată cu confirmarea acestuia sau în termen de 10 zile de la începerea anului universitar.

Candidaţii la studii de master în UVT trebuie să depună actele în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși și au confirmat locul odată cu confirmarea acestuia.