Alte proiecte de Cooperare Erasmus+

Universitatea de Vest din Timişoara încurajează dezvoltarea de proiecte de cooperare în domeniul învăţământului superior sub umbrela programului Erasmus+. Pentru alte tipuri de proiecte finanţate prin programul Erasmus+, decât cele de mobilităţi, persoanele de contact din cadrul UVT sunt:
- Şef Birou Erasmus, lect. univ. dr. Oana Roxana Ivan, e-mail: oana.ivan@e-uvt.ro
- Coordonator Instituţional Erasmus+, dr. Andra Mirona Stan-Dragotesc, e-mail: andra.dragotesc@e-uvt.ro

Pentru anul 2021, informaţiile specifice privind fiecare linie de finanţare pot fi gasite în Ghidul Erasmus+ 2021-2027, ediţia 2021.La acesta se adaugă informaţiile detaliate din cadrul Apelului european şi Apelului naţional la proiecte sub umbrela Programului Erasmus+. Aceste documente includ priorităţile de la nivel european şi naţional, care vor trebui să se regăsească în proiectele depuse în vederea finanţării.

Acţiunea cheie 2
Parteneriate pentru Cooperare

Apelurile la proiecte finanţate la nivel naţional, prin Agenţia Naţională din România, se găsesc pe pagina de internet a AN, cât şi în Apelul Naţional Erasmus 2021 , printre cele mai cunoscute fiind proiectele Erasmus+ Parteneriate pentru Cooperare.

Tipuri de proiecte:
Parteneriate de cooperare
Parteneriate la scară mică (sau de mică anvergură)

Termene limită:
Parteneriate de cooperare: 20.05.2021, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) termen unic pentru domeniile educaţie (educaţie şcolară, educaţie universitară, educaţia adulţilor, formare profesională-VET) şi tineret.

Parteneriate la scară mică: 20.05.2021, ora 12.00 (CET, Bruxelles) şi 3.11.2021, ora 12.00 (CET, Bruxelles) toate domeniile.
NOTĂ: Pentru domeniul universitar nu pot fi depuse proiecte de parteneriat la scară mică, ci doar parteneriate de cooperare.

Depunerea candidaturilor Erasmus+ se face strict in format online prin intermediul Platformei Erasmus+ and ESC a Comisiei Europene (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home) care poate fi accesată pe baza contului de înregistrare. Pentru aceste proiecte, puteți consulta și modelele de formulare de candidatură (în varianta PDF) publicate pe website-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en.

Agenţia Naţională pune la dispoziţia aplicanţilor următoarele materiale de sprijin în vederea depuneri unei candidaturi:
- Tutorial pentru completarea candidaturii pentru un Parteneriat de Cooperare (KA220): link
- Webinar Parteneriate de Cooperare 2021 (KA220): link
- Ghidul pentru scrierea unui proiect de Parteneriat de Cooperare (KA220) de succes: link.

Depunerea proiectului se face în numele Universității de Vest din Timișoara, care deja deține un cod PIC (necesar în vederea creării formularelor de aplicaţie), prin urmare vă rugăm să contactați şeful Biroului Erasmus din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al UVT pentru obținerea acestuia și a altor informaţii utile, dar şi pentru evitarea oricăror probleme în demararea procesului de scriere şi transmitere/depunere a proiectului. În cele din urmă, vă rugam să:
 • descărcați formularele necesare aplicației de la secţiunile specifice dedicate fiecărui sub-program în parte (Description, Budget, Declaration of Honour, E-form);
 • ţineți cont de faptul că primele trei formulare trebuie ataşate la cel de-al patrulea (E-form), iar depunerea proiectului se face numai online. În cazul în care aveti probleme în a obţine documentele şi formularele relevante, vă stăm la dispoziţie pentru sprijin.
 • luaţi în considerare că pentru a depune o aplicaţie este recomandată contactarea Biroului Erasmus+ pentru a ne asigura împreună că datele cu caracter obligatoriu privind Universitatea de Vest din Timişoara din aplicaţia pe care intenţionaţi să o depuneţi sunt cele corecte (codul PIC, codul Erasmus+, documentul „Declaration of Honour” cu semnăturile aferente, Anexele la Application Form, etc), cât şi pentru a primi sprijin în crearea contului de utilizator necesar transmiterii online a aplicaţiei, dacă e necesar.

Alte linii de finanţare disponibile în cadrul programului Erasmus+, pentru domeniul universitar (gestionate la nivelul EACEA)

Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP), unde se găsesc publicate apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Parteneriatele pentru excelență susțin proiecte cu o perspectivă durabilă pe termen lung. Acest tip de parteneriate susține următoarele acțiuni:  
 • Centre de excelență profesională (CEP)- solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 septembrie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului). Această acțiune sprijină înființarea și dezvoltarea progresivă a platformelor europene ale centrelor de excelență profesională, contribuind la strategiile de dezvoltare regională, la inovare și la specializarea inteligentă, precum și la platformele internaționale de colaborare.
 
 • Academii Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies)- solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 septembrie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului). Obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice care să dezvolte o perspectivă europeană și internațională în învățământul pedagogic. Aceste academii vor adopta multilingvismul și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la atingerea obiectivelor Spațiului european al educației.
 
 • Acțiunea Erasmus Mundus: Programe de masterat comun Erasmus Mundus și Măsuri de proiectare Erasmus Mundus - solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 17 iunie, ora 17:00:00 (ora Bruxellesului).

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) urmăresc să îmbunătățească atractivitatea și excelența învățământului superior european la nivel mondial și să atragă talente în Europa, printr-o combinație de:
 • cooperare academică instituțională pentru a evidenția excelența europeană din învățământul superior și
 • mobilitate individuală pentru toți studenții care participă la programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM), cu burse finanțate de UE pentru cei mai buni studenți care se înscriu.
 
Principalul obiectiv al măsurilor de proiectare Erasmus Mundus este de a încuraja dezvoltarea la nivel de masterat a unor programe de studii transnaționale integrate noi, inovatoare și de nivel înalt. Aceste măsuri de proiectare trebuie să implice (a) țările participante la programul Erasmus+, (b) instituțiile și/sau (c) domeniile tematice care sunt subreprezentate în programul Erasmus Mundus (a se vedea Catalogul Erasmus Mundus).  

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).
Alianțele pentru inovare: Alliances for Education and Enterprises, Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ’Blueprint’) își propun să consolideze capacitatea de inovare a Europei, prin stimularea inovării prin cooperare și flux de cunoștințe în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale (atât inițiale, cât și continue), și în mediul socioeconomic mai larg, inclusiv în domeniul cercetării. De asemenea, aceste alianțe își propun să stimuleze dobândirea de noi competențe și să abordeze decalajul dintre competențe și cererea pieței prin proiectarea și crearea unor noi programe de studii pentru învățământul superior (ÎS) și pentru educația și formarea profesională (EFP), sprijinind astfel dezvoltarea unui spirit de inițiativă și a unor mentalități antreprenoriale în UE. Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 septembrie 2021, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).
Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

 Materialele transmise în cadrul sesiunii informative organizate de Comisia Europeană privind Alianţele pentru inovare se găsesc aici.  
Această acțiune își propune să sprijine organizarea de evenimente sportive cu dimensiune europeană în următoarele domenii:
 • voluntariatul în domeniul sportului;
 • incluziunea socială prin sport;
 • combaterea discriminării în sport, incluzând egalitatea de gen;
 • încurajarea participării la activități sportive și fizice, inclusiv: (a) punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind activitatea fizică de îmbunătățire a stării de sănătate, a Orientărilor UE privind activitatea fizică și a Apelului de la Tartu pentru un stil de viață sănătos; (b) sprijinirea punerii în aplicare a Săptămânii europene a sportului; (c) promovarea sportului și a activității fizice ca instrument pentru sănătate; (d) promovarea tuturor activităților care încurajează practicarea sportului și a activității fizice, inclusiv sporturile și jocurile tradiționale și sportul intergenerațional.
Proiectul trebuie să se concentreze asupra unuia dintre aceste obiective. Se poate concentra și asupra obiectivelor rămase, dar obiectivul principal trebuie să fie clar identificabil și să prevaleze în propunere. În cadrul proiectului se oferă sprijin financiar pentru organizarea unui eveniment sportiv la nivel european într-o țară participantă la program sau pentru organizarea de evenimente locale europene în mai multe țări participante la program.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 17 iunie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).  
o Jean Monnet Modules
o Jean Monnet Chairs
o Jean Monnet Centres of Excellence
o Jean Monnet Teacher Training

Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior sprijină predarea și cercetarea în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial. Prin studiile privind UE, se înțelege studiul Europei în ansamblu, cu accent deosebit pe dimensiunea UE, dintr-o perspectivă internă, dar și dintr-o perspectivă globală. Domeniul de aplicare al studiilor privind UE poate fi variat atât timp cât este explorată perspectiva UE. Studiile privind UE trebuie să promoveze cetățenia europeană activă și valorile europene și să se axeze pe rolul UE într-o lume globalizată, sporind gradul de sensibilizare cu privire la Uniune și facilitând angajamentele viitoare și dialogul interpersonal. De asemenea, acțiunile Jean Monnet urmăresc să devină un vector al diplomației publice către țările terțe, promovând valorile europene și intensificând vizibilitatea valorilor și obiectivelor Uniunii Europene.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de iunie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).
Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).
 • Contact:
  Oana-Roxana IVAN, şef Birou Erasmus, e-mail: oana.ivan@e-uvt.ro, tel: +0256592372
  Andra STAN-DRAGOTESC, director Departamentul de Relaţii Internaţionale, e-mail: andra.dragotesc@e-uvt.ro