Alte proiecte de Cooperare Erasmus+

Universitatea de Vest din Timişoara încurajează dezvoltarea de proiecte de cooperare în domeniul învăţământului superior sub umbrela programului Erasmus+. Pentru alte tipuri de proiecte finanţate prin programul Erasmus+, decât cele de mobilităţi, persoana de contact din cadrul UVT este Coordonatorul Instituţional Erasmus+.

Pentru anul 2020, informaţiile specifice privind fiecare linie de finanţare (cu competiţie naţională sau europeană) pot fi gasite în Ghidul Erasmus+ (disponibil aici)Calendarul apelurilor naţionale şi europene la proiecte sub umbrela Programului Erasmus+ în anul 2020 este disponibil aici - EACEA.

Strategic Partnerships in Higher Education- Erasmus+ Key Action 2

Apelurile la proiecte finanţate prin Agenţia Naţională (Erasmus) din România se găsescpe pagina de internet a AN, cât şi în Apelul Naţional 2020 Erasmus+ (disponibil aici) , dintre acestea, cele mai cunoscute şi importante fiind proiectele Erasmus+ Parteneriate Strategice. Detalii specifice despre acest apel la proiecte (formulare de aplicaţie, documente şi informaţii utile, etc) vor fi făcute publice curând, dar vă invităm să aveţi în vedere secţiunea respectivă din Ghidul şi Apelul mai sus menţionat. Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 24 martie 2020 (prelungire termen: 23 aprilie 2020).

Capacity Building in the field of Higher Education- Erasmus+ Key Action 2

Proiectele au ca scop încurajarea cooperării între Uniunea Europeană şi Statele Partenere din programul Erasmus+, cu scopul de a le sprijini pe cele din urmă să îşi îmbunătăţească demersurile în ceea ce priveşte calitatea învăţământului superior, dezvoltarea unor programe de studiu noi, modernizarea sistemelor de învăţământ sau susţinerea cooperării între regiuni diferite ale lumii.

Există două tipuri de proiecte Capacity-Building
  Joint projects: aimed at organisations to help improve curriculums, governance, and the strengthening of relations between higher education systems.
  Structural projects: aimed at promoting reforms in higher education systems, modernising policies, governance and strengthening relations between higher education systems and the wider economic and social environment.


  Posibile activităţi ce pot fi incluse în aceste tipuri de proiecte:

   • Dezvoltarea, testarea şi adaptarea:
    o curriculei, cursurilor, materialelor de învăţare
    o metodologiilor de învăţare şi predare sau abordărilor pedagogice
    o forme noi de formare şi studiul cazurilor reale de lucru din mediul economic şi industrie
    o cooperarea universitate-industrie şi start-up-uri de business
    o noi forme de învăţare, educaţie şi formare
    o mobilităţi virtuale, resurse educaţionale de tip open source
    o consigliere educaţională şi în carieră
    o tehnici şi metode de profesionalizare şi dezvoltare profesională pentru personalul academic şi administrative
    o asigurarea calităţii în ceea ce priveşte programelor de studiu
    o guvernanţă şi sisteme de management
    o sisteme moderne de management financiar, relaţii internaţionale, consigliere pentru studenţi, strategie academică şi cercetare
   • Perfecţionarea strategiilor şi activităţilor de internaţionalizare
   • Îmbunătăţirea serviciilor
   • Formarea personalului
   • Creşterea şi intensificarea internaţionalizării sistemelor de învăţământ superior
   • Introducerea reformelor Bologna
   • Implementarea/Dezvoltarea unor sisteme de asigurare a transparenţei (sistemul de credite, proceduri de acreditare, principia de recunoaştere şi echivalare
   • Dezvoltarea cadrelor naţionale privind calificările
   • Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de asigurarea a calităţii;
   • Dezvoltarea şi implementarea unor abordări şi instrumente noi de politici publice şi de monitorizare a acestora
   • Susţinerea integrării şi coerenţei între educaţie, cercetare şi inovare.


  n termeni mai concreti, activităţile proiectelor pot include: raportări şi studii legate de chestiuni specifice, recomandări privind politicile publice, conferinţe, seminarii, workshop-uri, mese rotunde, formarea personalului pe diverse chestiuni specifice din domeniul politicilor publice, organizarea unor campanii de conştientizare, etc.

  Link pentru informaţii privind proiectele Capacity Building, formularele de aplicaţie în vederea finanţării şi alte documente utile: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en).
  Termen limită pentru depunerea proiectelor: 05.02.2020

  Erasmus Mundus Joint Master Degrees- Erasmus+ Key Action 1

  Un proiect Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) e un program de studiu prestigios, integrat şi internaţional, oferit de un consorţiu de instituţii de învăţământ superior şi, dacă e cazul, împreună cu alţi parteneri cu expertiză în domeniul respectiv. Un astfel de proiect susţine organizarea unui program de studio la nivel master, de 60, 90 sau 120 de credite ECTS, organizat de un consorţiu international şi incluzâmd participarea unor lectori invitaţi pentru predare, formare şi/sau cercetare. Studenţii înmatriculaţi la un astfel de program de studiu trebuie să parcurgă minim un semestru la cel puţin două dintre universităţile din consorţiu, localizate în Programme Countries, şi pot beneficia de burse/granturi de studiu acordate prin intermediul proiectului. Ȋncepând cu anul 2019, o iniţiativă specifică din cadrul acestui sub-program e reprezentată de posibilitatea organizării unor consorţii concentrate direct pe cooperarea UE-Japonia.

  Link pentru informaţii privind proiectele EMJMD, formularele de aplicaţie în vederea finanţării şi alte documente utile: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
  Termen limită pentru depunerea proiectelor: 13.02.2020

  Knowledge Alliances- Erasmus+ Key Action 2

  Alianţele Cunoaşterii reprezintă iniţuative transnaţionale şi orientate spre rezultate, dezvoltare prin colaborarea dintre instituţii de învăţământ superior şi mediul de afaceri.

  Exemple de acţiuni susţinute printr-o astfel de alianţă:
  - creşterea inovării în învăţământul superior şi în mediul socio-economic (dezvoltarea de curriculă multi-disciplinară, centrată pe probleme reale şi metode inovative de învăţare; programe de educaţie continuă şi în colaborare cu firmele; dezvoltarea de proiecte în colaborare student-profesor-specialist);
  - dezvoltarea abilităţilor şi modurilor de gândire cu caracter antreprenorial (crearea de scheme de învăţare pentru abilităţi transversal obţinute în cadrul unor programe de studio dezvoltate în colaborare cu firme);
  - introducerea educaţiei antreprenoriale în universităţi;
  - crearea de start-up-uri, spin-off-uri sau comercializarea unor servicii noi create prin aplicarea practică a unor abilităţi antreprenoriale
  - stimularea schimburilor de cunoaştere între învăţământul superior şi mediul privat (includerea modulelor de practică în mediul privat, recunoscute şi acreditate, în curricula programelor de studio; testarea unor instrumente inovative în cadre colaborative; schimbul de studenţi, cercetători, cadre didactice şi personal din companii pe perioade limitate de timp; implicarea specialiştilor din companii în predare şi cercetare.

  Link pentru informaţii privind proiectele Knowledge Alliances, formularele de aplicaţie în vederea finanţării şi alte documente utile: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
  Termen limită pentru depunerea proiectelor: 26.02.2020

  Jean Monnet- Activities 2020

  Prin Jean Monnet Activities, programul Erasmus+ promovează excelenţa în predare şi cercetare în domeniul studiilor referitoare la Uniunea Europeană (procesele de integrare europeană, rolul UE într-o lume globalizată, promovarea cetăţeniei europene active şi dialogul între culturi).

  Ce tipuri de activităţi se susţin prin acest sub-program?

  1. Teaching and Research: Jean Monnet Modules, Chairs and Centres of Excellence.
  2. Support to Associations: Jean Monnet support to Associations.
  3. Policy debate with the Academic World: Jean Monnet Networks and Jean Monnet Projects.

  Posibile activităţi ce pot fi incluse în aceste tipuri de proiecte: cursuri, cercetări, conferinte, conferiţe, activităţi de networking, publicaţii în domeniul studiilor Uniunii Europene.

  Link pentru informaţii privind proiectele Jean Monnet, formularele de aplicaţie în vederea finanţării şi alte documente utile: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en
  Termen limită pentru depunerea proiectelor: 20.02.2020

Informaţii utile

 • Vă rugăm să ţineţi cont că depunerea proiectului se face în numele Universității de Vest din Timișoara, care deja deține un cod PIC (necesar în vederea creării formularelor de aplicaţie), prin urmare vă rugăm să contactați Coordonatorul Instituțional Erasmus+ pentru obținerea acestuia și evitarea oricăror probleme în demararea procesului de scriere şi transmitere/depunere a proiectului. În cele din urmă, vă rugam să descărcați formularele necesare aplicației de la secţiunile specifice dedicate fiecărui sub-program în parte (Description, Budget, Declaration of Honour, E-form). Vă rugăm să tineți cont de faptul că primele trei formulare trebuie ataşate la cel de-al patrulea (E-form), iar depunerea proiectului se face numai online. În cazul în care aveti probleme în a obţine documentele şi formularele relevante, vă rugăm să contactați Coordonatorul Instituțional Erasmus+.

  Vă rugăm să luaţi în considerare că pentru a depune o aplicaţie este recomandată contactarea Coordonatorului Instituţional Erasmus+ pentru a ne asigura împreună că datele cu caracter obligatoriu privind Universitatea de Vest din Timişoara din aplicaţia pe care intenţionaţi să o depuneţi sunt cele corecte (codul PIC, codul Erasmus+, documentul „Declaration of Honour” cu semnăturile aferente, Anexele la Application Form, etc), cât şi pentru a primi sprijin în crearea contului de utilizator necesar transmiterii online a aplicaţiei, dacă e necesar.

 • Contact: Oana-Roxana IVAN, director interimar DRI, e-mail: oana.ivan@e-uvt.ro, tel: +0256592372