La întoarcerea din mobilitate

La finalul mobilității Erasmus+ de studii vei prezenta la Departamentul de Relații Internațioale următoarele documente:
  • Certificatul de prezență (care conține data de începere și data de finalizare a mobilității), semnat de către universitatea gazdă;
  • Learning agreement for studies (și Changes to Learning Agreement, acolo unde este cazul), semnat;
  • Situația școlară (Transcript of records/ Releve de notes);
  • Declaraţie pe proprie răspundere, privind nefolosirea de fonduri europene din alte surse pentru acoperirea de cheltuieli aferente perioadei de mobilitate;

  • Vei susține testarea lingvistică online aferentă finalului de mobilitate pe platforma OLS (Online Linguistic Support).

    Vei completa și vei transmite online chestionarul UE după întoarcerea din mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea invitației de completare. Participanților care nu completează și nu transmit chestionarul UE online li se va cere rambursarea totală sau parțială a sprijinului financiar primit.

    Ulterior transmiterii acestor documente îți va fi virată tranșa de 20% din grantul total Erasmus+ studii.