Informatii despre programul Erasmus+ Placements

Acest tip de mobilitate permite studenților UVT să efectueze un stagiu de plasament (practică) într-o întreprindere sau organizație dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană.

Plasament este o altă denumire pentru conceptul de practică.

Organizațiile gazdă pentru plasamente studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații inclusiv instituții de învățământ superior.

Dacă ești student la licență sau masterat îți poți face practica prin Erasmus+ Placements. Ai ocazia perfectă de a intra în contact cu marile companii din străinătate chiar în țara lor de origine sau poți folosi resursele altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de licență sau dizertație.

Dacă ești student doctorand, prin Erasmus+ Placements poți realiza un stagiu de cercetare la o instituție de învățământ superior din Comunitatea Europeană.

Poți beneficia de Erasmus+ Placements și dacă ai avut o bursă Erasmus+ Studii.

Poți beneficia de maxim 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).
În cadrul Universității de Vest din Timișoara, condițiile pentru a beneficia de o mobilitate Erasmus+ Placements sunt următoarele:
 • Ești student la UVT(la ciclul de licenta/masterat/doctorat/proaspat absolvent);
 • Ai media anilor de studiu minim 7.00;
 • Cunoști limba țării în care vrei să îți desfășori mobilitatea sau limba în care își desfășoară activitatea organizația gazdă (dacă este diferită)- minim nivel B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
Aproape oriunde, cu condiția ca organizația gazdă să își dorească să ia parte la acest program. Erasmus+ Placements a fost conceput de așa natură încât să ofere studentului libertatea de a alege locul în care să își realizeze practica, atât timp cât aptitudinile obținute în stagiul de plasament sunt compatibile cu Curricula studentului la Universitatea de Vest din Timișoara.

Pentru acestă mobilitate nu trebuie să existe un acord prealabil între organizația gazdă și UVT. Studentul își caută organizația, urmând ca el însuși să ia contactul cu aceasta.

Organizații unde NU se pot realiza mobilități Erasmus+ Placements:
 • Instituţiile UE şi alte organizaţii UE inclusiv agenţiile (lista lor completă poate fi consultată pe site-ul ec.europa.eu/institutions/index_en.htm) ;
 • Organizaţii care administrează programe UE (pentru a evita conflictul de interese şi/sau dubla finanţare);
 • Reprezentanţe diplomatice naţionale (ambasade, consulate, institute culturale, şcoli, datorită cerinţelor de transnaţionalitate etc.) ale țării de origine a studentului.
În anul universitar 2019 – 2020, un stagiu Erasmus+ Placements pentru studenți este de minim 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea selecției, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2020. Studentul trebuie să se întoarcă în țară până cel târziu la data de 30 septembrie 2020 (inclusiv).

În anul universitar 2020 – 2021, un stagiu Erasmus+ Placements pentru proaspăt absolvenți este de minim 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea ciclului de studiu și al promovării examenului de licență/ master/ doctorat, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2021. Studentul trebuie să se întoarcă în țară până cel târziu la data de 30 septembrie 2021 (inclusiv).

Dacă în urma selecției rămân locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament, însă nu și după data de 30 septembrie 2021.
Da, 720 euro/lună (cu excepția mobilitaților care vor avea loc în Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia - unde grantul este de 670 euro/luna). Înainte de începerea mobilității vei primi 80% din totalul grantului, urmând ca ultima tranșă de 20% să îți fie virată la întoarcerea în țară.

Dacă la UVT ești beneficiarul unei burse de merit/studiu sau a unei burse sociale, o vei primi și pe perioada mobilității.
Prin organizația gazdă înțelegem companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală (ONG) etc.

Pentru a găsi organizația trebuie în primul rând să știi foarte clar ceea ce îți dorești, după care, căutarea începe printre cunoscuți sau profesori.

Dacă nu ai reușit să contactezi direct o astfel de organizație, locul ideal unde o poți găsi este online. Trimite e-mail-uri către cât mai multe organizații cu același profil. Scrie-le și explică-le ce este programul Erasmus+ Placements. Nu uita să menționezi că ești candidat pentru o bursă, respectiv că organizația nu este obligată să îți plătească un salariu. După ce ai primit acordul de principiu, poți, eventual, să deschizi o discuție cu organizația respectivă referitoare la beneficii adiționale precum: cazare, transport, diurnă etc.

De asemenea, la secțiunea “https://ri.uvt.ro/oferte-si-acorduri-bilaterale-erasmus-placements/”de pe site-ul DRI pot fi găsite o serie de anunțuri din partea unor potențiale organizații gazdă. Un alt link util este https://erasmusintern.org/, unde poți căuta un internship în funcție de criterile dorite. Citește-le cu atenție și aplică la cele care ți se potrivesc.

O a III-a variantă pe care o ai la dispoziție este să efectuezi o mobilitate Erasmus+ Placements la una din universitățile partenere cu care a fost încheiat un acord bilateral pentru acest tip de mobilități. Lista universităților partenere pentru mobilități Erasmus+ Placements poate fi găsită la următoarea secțiune de pe site: “Universități partenere Erasmus+ Placements”.
Dacă în planul de învățământ de la UVT este prevăzut un stagiu de practică, te sfătuim să alegi o organizație cu un profil adecvat pregătirii tale academice pentru a-ți mări șansele de recunoaștere.
Pentru a beneficia de o mobilitate de studii Erasmus+ pe durata anului universitar 2019-2020, trebuie sa depui la secretariatul decanatului facultății în perioada 30 septembrie- 18 octombrie 2019, un dosar care să cuprindă:

   • Adeverință cu media anilor anteriori
   • CV
   • Scrisoare de motivație care să justifice organizația aleasă
   • Dovada acceptului din partea organizației (scrisoare, invitație, declarație etc.) - Optional
   • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (de la catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor ;
   • Cerere către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ (se menționează facultatea, secția, anul, organizația pentru care aplici – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței

În perioada 18 – 24 octombrie 2019 se va realiza selecția internă a candidaților (evaluarea dosarului și interviu), după care, în 25 octombrie 2019, se pot depune contestații, iar ulterior se vor afișa rezultatele finale.
Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștințele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie (pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). Taxa este de 20 de lei și se plătește în ziua examenului. Înscrierile se fac la camera 228.

Studenții care au sau au avut ca specializare limba în care vor studia sunt scutiți de orice test.
 • Poți să faci practică în organizația/compania/instituția aleasă de tine
 • Cunoști o altă țară, cultură și limbă
 • Îți poți petrece vara lucrând, dar și călătorind în timpul liber
 • Îți poți realiza cercetarea pentru licență/dizertație/doctorat la cele mai bune universități/biblioteci alese de tine
 • Ai șansa să-ți echivalezi plasamentul cu stagiul de practică de la UVT
 • Poți rămâne angajat în organizația gazdă (pentru anii terminali)
 • Primești bursă pentru a face practică
 • Poți să adaugi în CV experiență pentru viitoarea ta carieră