Informatii despre programul Erasmus+ Placements

Acest tip de mobilitate permite studenților UVT să efectueze un stagiu de plasament (practică) într-o companie sau o organizație într-o altă țară din Uniunea Europeană. „Placement„ este o altă denumire a conceptului de practică.

Organizațiile gazdă pentru mobilități de plasament pot fi companii, centre de formare, centre de cercetare sau alte organizații inclusiv instituții de învățământ superior.
Dacă ești sudent la licență sau masterat, poți efectua o mobilitate Erasmus+ Placement. Ai oportunitatea perfectă de a intra în contact cu marile companii din străinătate chiar în țara lor de origine sau poți folosi resursele altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de licență sau dizertație.
Dacă ești student doctorand, prin Erasmus+Placement, poți realiza un stagiu de cercetare la o instituție de învățământ superior din Comunitatea Europeană.
Poți beneficia de Erasmus+ Plecement și dacă ai avut o bursă Erasmus+ de Studii. Poți beneficia de maxim 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).
 • Poți să faci practică în organizația / compania / instituția aleasă de tine;
 • Descoperi și înveți despre o altă țară, cultură și limbă;
 • Îți poți petrece vara lucrând, dar și călătorind în timpul liber;
 • Îți poți realiza cercetarea pentru licență / dizertație / doctorat la cele mai bune universități / biblioteci din lume;
 • Ai șansa să-ți echivalezi plasamentul cu stagiul de practică de la UVT;
 • Poți rămâne angajat în organizația gazdă după absolvire;
 • Primești bursă pentru a face practică;
 • Poți să adaugi în CV experiență pentru a-ți crește șansele de angajare;
 • Pentru a putea beneficia de o mobilitate Erasmus+ de plasament trebuie întrunite următoarele condiții:
  • Să fii student UVT la ciclul de studii de licență / masterat / doctorat.
  • Studenții proaspăt absolvenți pot benficia de o mobilitate Erasmus+ de plasament dacă aplică cât încă sunt studenți în ultimul an de licență, masterat sau doctorat și nu și-au epuizat cele 12 luni de mobilitate aferentă fiecărui ciclu de studiu.
  • Trebuie să ai media ponderată a anilor de studiu minim 7.00.
  • Trebuie să cunoști limba țării în care vrei să îți desfășori mobilitatea sau limba în care își desfășoară activitatea organizația gazdă (dacă este diferită) – minim nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
  Depunerea dosarelor se va realiza în format fizic la Biroul Erasmus+ din cadrul  Departamentului de Relații Internaționale, sala 155B, et.1 clădire principală UVT sau prin e-mail la bianca.moldovan@e-uvt.ro cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începutul perioadei de mobilitate planificată; Dosarul de selecție va cuprinde următoarele documente:
  • formularul de înscriere tipizat, disponibil la adresa https://ri.uvt.ro/informatii-generale-3/, care să conțină următoarele informații: facultatea, secția, anul, instituția pentru care se optează etc.;
  • dovada acceptului din partea organizaţiei gazdă (scrisoare de acceptare, invitaţie, e-mail etc.); candidații care urmează să desfășoare mobilitatea ca proaspăt absolvenți pot prezenta acceptul organizației gazdă ulterior, în completarea dosarului, cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începutul perioadei de mobilitate planificată;
  • curriculum vitae în limba română sau o limbă de circulație internațională;
  • scrisoarea de intenţie, redactată în limba română sau o limbă de circulație internațională, care să precizeze obiectivele profesionale concrete urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
  • adeverinţă eliberată de facultate sau școala doctorală, cu media ponderată a anilor anteriori de studii universitare și a semestrului încheiat sau foaie matricolă;
  • atestat de cunoaştere a limbii în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia gazdă, nivel minim recomandat B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine; sunt scutiți de transmiterea acestui document studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor;
    Comisia de selecție se va întruni periodic în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate a dosarelor de candidatură depuse în perioada anterioară. Eventualele contestații vor fi depuse la BE+ în maxim 24 de ore de la transmiterea rezultatelor și vor fi soluționate de comisia de selecție. Comunicarea rezultatelor se va face face direct participanților.
  Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștințele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie (pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). Taxa este de 20 de lei și se achită în ziua examenului. Înscrierile se fac la camera 228.
  Rugăm studenții de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, să consultate informațiile disponinile la secretariatul facultății despre testul de evaluare a abilităților lingvistice.

  Studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor sunt nu au nevoie de certificat de limbă.
  Da, 720 euro/lună (cu excepția mobilitaților care vor avea loc în Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia - unde grantul este de 670 euro/lună).
  Vei primi o primă tranșă de 80% din totalul bursei Erasmus+ Placement înainte de începerea mobilității, iar ultima tranșă de 20% îți va fi transferată la sfârșitul mobilității.
  Dacă la UVT ești beneficiarul unei burse de merit/studiu sau a unei burse sociale, o vei primi și pe perioada mobilității.

  NB: Drepturile și îndatoririle tale la UVT nu se opresc în timpul mobilității Erasmus+ Placement.
  În anul universitar 2021 – 2022, un stagiu Erasmus+ Placement pentru studenți este de minim 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea selecției, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2022. Studentul trebuie să își încheie mobilitate până cel târziu la data de 30 septembrie 2022 (inclusiv).

  În anul universitar 2022 – 2023, un stagiu Erasmus+ Placement pentru proaspăt absolvenți este de minim 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea ciclului de studiu și al promovării examenului de licență/ master/ doctorat, îînsă nu poate începe mai târziu de 1 august 2023. Studentul trebuie să își încheie mobilitatea până cel târziu la data de 30 septembrie 2023.

  Dacă în urma selecției rămân locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament, însă nu și după data de 30 septembrie 2021
  Aproape oriunde, cu condiția ca organizația gazdă să își dorească să ia parte la acest program. Erasmus+ Placement a fost conceput de așa natură încât să ofere studentului libertatea de a alege locul în care să își realizeze practica, atât timp cât aptitudinile obținute în stagiul de plasament sunt compatibile cu Curricula studentului la Universitatea de Vest din Timișoara.

  Pentru acestă mobilitate nu trebuie să existe un acord prealabil între organizația gazdă și UVT. Studentul își caută organizația, urmând ca el însuși să ia contactul cu aceasta pentru a stabili detaliile mobilității.

  Prin organizație gazdă înțelegem o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală (ONG), etc.
  Pentru a găsi o organizație gazdă, trebuie să știi clar ce îți dorești, și mai apoi să începi căutarea printre cunoscuți sau profesori.
  Dacă nu ai reușit să găsești o organizație gazdă cu ajutorul profesorilor sau a prietenilor, locul ideal pentru a o găsii este online. Trimite cât de multe e-mail-uri poți la cât mai multe organizații cu același profil ca cel pe care il cauți. Scrie-le și explică-le ce însemnă programul Erasmus+ Plecement. Nu uita să menționezi că vei primii o bursă și că organizația gazdă nu e nevoită să te plătească. După ce ai primit confirmarea din partea organizației gazdă, poți deschide discuția despre posibile beneficii precum: cazare, ajutor de transport, etc.
  De asemenea poți efectua mobilitatea Erasmus+ Placement la una din universitățile partenere cu UVT sau poți verifica oferte organizațiilor care au fost deschise să primească studenți în practică, pe lângă căutarea proprie separată. Detalii la linkul https://ri.uvt.ro/erasmus-outgoing-studenti/.
  Dacă în planul de învățământ de la UVT este prevăzut un stagiu de practică, te sfătuim să alegi o organizație cu un profil adecvat pregătirii tale academice pentru a-ți mări șansele de recunoaștere.
  Acum, după ce ai fost selectat pentru o mobilitate Erasmus +Placement, pregătește-te pentru succes!

  • ÎNAINTE DE MOBILITATE
  1. Complează Learning Agreement for Traineeship - partea „Before the mobility” din Traineeship Agreement cu detaliile mobilității tale. Te rugăm să reții că activitățile menționate în Traineeship Agreement trebuie să fie în concordanță cu curricula facultății tale.
  2. Odată ce verificăm dacă Traineeship Agreement este valid și îl aprobăm, vom semna un Contract financiar. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne furnizezi următoarele documente cu cel puțin 1 lună înainte de începerea mobilității tale:
  • Perioada exactă a mobilității (nu mai puțin de 2 luni!);
  • O copie a cărții de identitate sau a pașaportului tău;
  • cod IBAN (numărul internațional al contului bancar) al unui cont în euro la banca BCR;
  • Formular GDPR completat;
  • O copie a asigurării internaționale de sănătate;
  • O copie a asigurării civile față de terți;
  • O copie a asigurării de accident;
  NB:
  a) Toate cele 3 tipuri de asigurare sunt obligatorii și pot fi incluse fie în aceeași poliță de asigurare, fie în polițe diferite. Acestea trebuie să acopere pe deplin perioada mobilității tale.
  b) Ai obligația de a ridica, de la Biroul Erasmus + din cadrul Departamentului de Relații Internaționale al UVT, un exemplar original a Contractului financiar, în termen de 10 zile de la întocmirea contractului financiar.

  3. În termen de 15 zile de la semnarea Contractului financiar, va trebui să ne furnizezi o declarație notarială de către un garant și o copie a buletinului garantului tău;
  NB:
  Este recomandat ca garantul să fie un părinte sau o rudă care va răspunde solidar cu tine dacă nu respecți angajamentele asumate prin Contractul financiar.

  4. La aproximativ 30 de zile de la întocmirea contractului financiar, prima tranșă de 80% din bursa Erasmus + Placement va fi transferată în contul tău.
  NB:
  Procedurile de plată a bursei sunt condiționate de prezentarea declarației notariale de către un garant și a copiei buletinuului garantului tău.

  5. Fă testul lingvistic OLS care marchează începutul mobilității tale.

  • ÎN TIMPUL MOBILITĂȚII
  1. După ce ai ajuns la organizația gazdă, va trebui să ți se semneze Certificatul de Prezență. Te rugăm să te asiguri că datele din Contractul financiar se potrivesc cu cele din certificatul de prezență!
  2. În cazul în care apar modificări ale activităților stabilite inițial pentru mobilitatea ta, te rugăm să completezi partea „During the mobility” din Traineeship Agreement și să ne informezi.

  • LA SFĂRȘITUL MOBILITĂȚII TALE
  Când totul este bine finalizat, va trebui să ne furnizezi următoarele documente semnate și ștampilate în original:
  1. Certificatul de Prezență. (Asigură-te că el conține exact datele menționate în Contractul financiar)
  2. Learning Agreement for Traineeship
  3. Declarația de evitare a dublei finanțări completată și semnată de către tine ;
  4. Completează Chestionarul din partea Comisiei Europene pe care îl vei primi pe e-mail;

  După procesarea și verificarea îndeplinirii tuturor solicitărilor de mai sus, ultima tranșă de 20% din bursa Erasmus + Placement va fi transferată în contul tău.

  Nu uita: Odată Erasmus, întotdeauna Erasmus!
  Ne vedem în următoarea perioadă de selecție!