Informatii despre programul Erasmus+ Placements

Acest tip de mobilitate permite studenților UVT să efectueze un stagiu de plasament (practică) într-o companie sau o organizație într-o altă țară din Uniunea Europeană. „Placement„ este o altă denumire a conceptului de practică.

Organizațiile gazdă pentru mobilități de plasament pot fi companii, centre de formare, centre de cercetare sau alte organizații inclusiv instituții de învățământ superior.
Dacă ești sudent la licență sau masterat, poți efectua o mobilitate Erasmus+ Placement. Ai oportunitatea perfectă de a intra în contact cu marile companii din străinătate chiar în țara lor de origine sau poți folosi resursele altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de licență sau dizertație.
Dacă ești student doctorand, prin Erasmus+Placement, poți realiza un stagiu de cercetare la o instituție de învățământ superior din Comunitatea Europeană.
Poți beneficia de Erasmus+ Plecement și dacă ai avut o bursă Erasmus+ de Studii. Poți beneficia de maxim 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).
 • Poți să faci practică în organizația / compania / instituția aleasă de tine;
 • Descoperi și înveți despre o altă țară, cultură și limbă;
 • Îți poți petrece vara lucrând, dar și călătorind în timpul liber;
 • Îți poți realiza cercetarea pentru licență / dizertație / doctorat la cele mai bune universități / biblioteci din lume;
 • Ai șansa să-ți echivalezi plasamentul cu stagiul de practică de la UVT;
 • Poți rămâne angajat în organizația gazdă după absolvire;
 • Primești bursă pentru a face practică;
 • Poți să adaugi în CV experiență pentru a-ți crește șansele de angajare;
 • Pentru a putea beneficia de o mobilitate Erasmus+ de plasament trebuie întrunite următoarele condiții:
  • Să fii student UVT la ciclul de studii de licență / masterat / doctorat.
  • Studenții proaspăt absolvenți pot benficia de o mobilitate Erasmus+ de plasament dacă aplică cât încă sunt studenți în ultimul an de licență, masterat sau doctorat și nu și-au epuizat cele 12 luni de mobilitate aferentă fiecărui ciclu de studiu.
  • Trebuie să ai media ponderată a anilor de studiu minim 7.00.
  • Trebuie să cunoști limba țării în care vrei să îți desfășori mobilitatea sau limba în care își desfășoară activitatea organizația gazdă (dacă este diferită) – minim nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
  Pentru a beneficia de o mobilitate de studii Erasmus+ pe durata anului universitar 2019-2020, trebuie sa depui la Departamentul de Relatii Internationale, sala 155B, et.1, cladirea principal UVT, în perioada 24 februarie - 13 martie 2020, un dosar care să cuprindă:

  • Adeverință cu media anilor anteriori
  • CV
  • Scrisoare de motivație care să justifice organizația aleasă
  • Dovada acceptului din partea organizației (scrisoare, invitație, declarație etc.) - Optional la acest moment;
  • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (de la catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor ;
  • Cerere către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ (se menționează facultatea, secția, anul, organizația pentru care aplici – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței

  În perioada 16 – 19 martie 2020 se va realiza selecția internă a candidaților (evaluarea dosarului și interviu), după care, în 20 martie 2020, se pot depune contestații, iar ulterior se vor afișa rezultatele finale.
  Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștințele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie (pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). Taxa este de 20 de lei și se achită în ziua examenului. Înscrierile se fac la camera 228.
  Rugăm studenții de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, să consultate informațiile disponinile la secretariatul facultății despre testul de evaluare a abilităților lingvistice.

  Studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor sunt nu au nevoie de certificat de limbă.
  Da, 720 euro/lună (cu excepția mobilitaților care vor avea loc în Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia - unde grantul este de 670 euro/lună).
  Vei primi o primă tranșă de 80% din totalul bursei Erasmus+ Placement înainte de începerea mobilității, iar ultima tranșă de 20% îți va fi transferată la sfârșitul mobilității.
  Dacă la UVT ești beneficiarul unei burse de merit/studiu sau a unei burse sociale, o vei primi și pe perioada mobilității.

  NB: Drepturile și îndatoririle tale la UVT nu se opresc în timpul mobilității Erasmus+ Placement.
  În anul universitar 2019 – 2020, un stagiu Erasmus+ Placement pentru studenți este de minim 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea selecției, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2020. Studentul trebuie să își încheie mobilitate până cel târziu la data de 30 septembrie 2020 (inclusiv).

  În anul universitar 2020 – 2021, un stagiu Erasmus+ Placement pentru proaspăt absolvenți este de minim 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea ciclului de studiu și al promovării examenului de licență/ master/ doctorat, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2021. Studentul trebuie să își încheie mobilitatea până cel târziu la data de 30 septembrie 2021.

  Dacă în urma selecției rămân locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament, însă nu și după data de 30 septembrie 2021.
  Pentru a beneficia de o mobilitate de studii Erasmus+ pe durata anului universitar 2019-2020, trebuie sa depui la Departamentul de Relatii Internationale, sala 155B, et.1, cladirea principal UVT, în perioada 24 februarie - 13 martie 2020, un dosar care să cuprindă:

  • Adeverință cu media anilor anteriori
  • CV
  • Scrisoare de motivație care să justifice organizația aleasă
  • Dovada acceptului din partea organizației (scrisoare, invitație, declarație etc.) - Optional
  • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (de la catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor ;
  • Cerere către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ (se menționează facultatea, secția, anul, organizația pentru care aplici – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței

  În perioada 16 – 19 martie 2020 se va realiza selecția internă a candidaților (evaluarea dosarului și interviu), după care, în 20 martie 2020, se pot depune contestații, iar ulterior se vor afișa rezultatele finale.

  Aproape oriunde, cu condiția ca organizația gazdă să își dorească să ia parte la acest program. Erasmus+ Placement a fost conceput de așa natură încât să ofere studentului libertatea de a alege locul în care să își realizeze practica, atât timp cât aptitudinile obținute în stagiul de plasament sunt compatibile cu Curricula studentului la Universitatea de Vest din Timișoara.

  Pentru acestă mobilitate nu trebuie să existe un acord prealabil între organizația gazdă și UVT. Studentul își caută organizația, urmând ca el însuși să ia contactul cu aceasta pentru a stabili detaliile mobilității.
  Organizații unde NU se pot realiza mobilități Erasmus+ Placement:
  • Instituții UE sau alte organizații inclusive agenții (lista complete se găsește la https://ec.europa.eu/info/index_en);
  • Organizații ce administrează programe UE (pentru a evita conflictual de interese și/sau dubla finanțare);
  • Reprezentanţe diplomatice naţionale (ambasade, consulate, institute culturale, şcoli, datorită cerinţelor de transnaţionalitate etc.) ale țării de origine a studentului.
  Prin organizație gazdă înțelegem o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală (ONG), etc.
  Pentru a găsi o organizație gazdă, trebuie să știi clar ce îți dorești, și mai apoi să începi căutarea printre cunoscuți sau profesori.
  Dacă nu ai reușit să găsești o organizație gazdă cu ajutorul profesorilor sau a prietenilor, locul ideal pentru a o găsii este online. Trimite cât de multe e-mail-uri poți la cât mai multe organizații cu același profil ca cel pe care il cauți. Scrie-le și explică-le ce însemnă programul Erasmus+ Plecement. Nu uita să menționezi că vei primii o bursă și că organizația gazdă nu e nevoită să te plătească. După ce ai primit confirmarea din partea organizației gazdă, poți deschide discuția despre posibile beneficii precum: cazare, ajutor de transport, etc.
  Pentru anul academic 2019-2020, UVT poate organiza mobilități Erasmus + outgoing Placement către următoarele instituții provenite din țări partnere la Programul Erasmus + (Partner Countries):
  • ALBANIA: University of Tirana; University of Vlora "Ismail Qemali"; European University of Tirana UET; University of Elbasan "Aleksander Xhuvani"; University College "Bedër"; Metropolitan Tirana University
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  Doctorat
  1 student 3 luni University of Tirana: Jurnalism University of Vlora "Ismail Qemali": Limbi Moderne, Chimie, Biologie, Fizică, Matematică, Informatică, Geografie, Drept, Contabilitate, Economie, Finanţe Bănci, Administrarea Afacerilor, Management, Marketing; European University of Tirana UET: Jurnalism, Administrarea Afacerilor, Psihologie, Marketing, Finanţe Bănci, Arte, Design, Drept, Istorie și Arheologie, Literatură și lingvistică; University of Elbasan "Aleksander Xhuvani": Chimie , BioChimie; University College "Bedër": Jurnalism, Education Sciences, Informatică; Metropolitan Tirana University: Economie, Informatică ;
  NB : Mobilităţi care trebuie finalizate până la 31.07.2020 cel târziu.
  • BOSNIA AND HERZEGOVINA: University of Banja Luka; University of East Sarajevo; University of Mostar; International Burch University; International University of Sarajevo (IUS); University of Tuzla
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  Doctorat
  1 student 3 luni University of Banja Luka: Arte și Design, Drept, Economie, Sport, Stiințe Politice; University of East Sarajevo: Arte și Design, Drept, Economie, Sport; University of Mostar: Arte și Design, Economie, Filosofie; International Burch University: Management, Finanţe Bănci, Limbi Moderne (Engleză), Relaţii Internaţionale: International University of Sarajevo (IUS): Biologie, Economie; University of Tuzla: Arte și Design, Chimie, Biologie , Drept , Economie, Sport, Literatură și lingvistică, Matematică, Sociologie;
  NB : Mobilităţi care trebuie finalizate până la 31.07.2020 cel târziu.
  • BRAZIL: Federal University of Minas Gerais – UFMG
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  1 student 3 luni -
  NB : Mobilităţi care trebuie finalizate până la 31.07.2020 cel târziu.
  • CHINA: Shanghai Jian Qiao University; Ocean University of China; Dongguan University of Technology; Qingdao University; Beijing International Studies University; Shandong Normal University; Dalian University of Technology; Ningbo University; East China University of Political Science and Drept, Shanghai Jian Qiao University
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  1 student 4 luni Ocean University of China: Economie; Dongguan University of Technology: Economie; Qingdao University: Economie; Beijing International Studies University: Literatură și lingvistică, Stiințe Politice, Jurnalism, Economie, Drept; Shandong Normal University: Finanţe Bănci; Dalian University of Technology: Informatică, Chimie, Administrarea Afacerilor, Fizică; Ningbo University: Economie East China University of Political Science and Law:Stiințe Politice, Drept; Shanghai Jian Qiao University:Arte
  Licență
  Masterat.
  1 student 3 luni
  NB: Nu este recomandabil în acest moment!
  NB: Mobilităţi care trebuie finalizate până la 31.07.2020 cel târziu.
  • INDONEZIA: Universitas Indonesia
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  1 student 5 luni -
  Doctorat 1 student 2 luni
  • INDIA: Chitkara University
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Doctorat 1 student 2 luni Chitkara University: Arte si Design, Kinetoterapie, Informatică
  • MEXICO : Tecnologico de Monterrey, Monterey Campus. Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  1 student 3 luni -
  NB: Mobilităţi care trebuie finalizate până la 31.07.2020 cel târziu.
  • MAROCCO : Hassan II University Casablanca ; Université Internationale de Rabat
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  Doctorat
  2 student 6 luni Hassan II University Casablanca: Management; Université Internationale de Rabat: Administrarea Afacerilor, Stiințe Politice, Informatică, Drept ;
  NB: Mobilităţi care trebuie finalizate până la 31.07.2020 cel târziu.
  • PERU: Universidad de Piura
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  1 student 2 luni Universidad de Piura: Finanţe Bănci, Administrarea Afacerilor, Psihologie;
  • REPUBLIC OF MOLDOVA: Alecu Russo Balti State University; Moldova State University; Ion Creanga State Pedagogical University; University of the Academy of Science of Moldova; Universitatea Divitia Gratiae din Chisinau; Academy of Public Administration; Academy of Economic Studies of Moldova (ASEM); Technical University of Moldova; Cahul State University "B.P. Hasdeu"; Free International University of Moldova; Institute of Relaţii Internaţionale of Moldova
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  Doctorat
  1 student 4 luni -
  NB: Mobilităţi care trebuie finalizate până la 31.07.2020 cel târziu.
  • Rusia: Moscow state university of Education (MPSU); Moscow State University of Psihologie and Education (MSUPE)
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Licență
  Masterat.
  Doctorat
  1 student 3 luni Moscow state university of Education (MPSU): Filologie, Muzică, Stiințe Politice; Moscow State University of Psihologie and Education (MSUPE): Psihologie
  • AFRICA DE SUD: University of Western Cape; Stellenbosch University
  Nivel de studii Număr total de participanți Număr total de luni Domeniu
  Doctorat 1 student 5 luni University of Western Cape: Stiințe Politice; Stellenbosch University: Stiințe Politice;
  Dacă în planul de învățământ de la UVT este prevăzut un stagiu de practică, te sfătuim să alegi o organizație cu un profil adecvat pregătirii tale academice pentru a-ți mări șansele de recunoaștere.
  Acum, după ce ai fost selectat pentru o mobilitate Erasmus +Placement, pregătește-te pentru succes!

  • ÎNAINTE DE MOBILITATE
  1. Găsește-ți o organizație gazdă și obține o dovadă de acceptare din partea acesteia. Când o ai, adu-o / trimite-ne-o. Poate fi fie un e-mail de confirmare, fie o scrisoare oficială.
  2. Complează partea „Before the mobility” din Traineeship Agreement cu detaliile mobilității tale. Printează-l, semnează-l și adu-l la biroul Erasmus+, camera 155B, etajul 1, clădirea principală a UVT. Te rugăm să reții că activitățile menționate în Traineeship Agreement trebuie să fie în concordanță cu curricula facultății tale.
  3. Odată ce verificăm dacă Traineeship Agreement este valid și îl aprobăm, vom semna un Contract financiar. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne furnizezi următoarele documente cu cel puțin 1 lună înainte de începerea mobilității tale:
  • Perioada exactă a mobilității (nu mai puțin de 2 luni!);
  • O copie a cărții de identitate sau a pașaportului tău;
  • cod IBAN (numărul internațional al contului bancar) al unui cont în euro la banca BCR;
  • Formular GDPR completat;
  • O copie a asigurării internaționale de sănătate;
  • O copie a asigurării civile față de terți;
  • O copie a asigurării de accident;
  NB:
  a) Toate cele 3 tipuri de asigurare sunt obligatorii și pot fi incluse fie în aceeași poliță de asigurare, fie în polițe diferite. Acestea trebuie să acopere pe deplin perioada mobilității tale.
  b) Ai obligația de a ridica, de la Biroul Erasmus + din cadrul Departamentului de Relații Internaționale al UVT, un exemplar original a Contractului financiar, în termen de 10 zile de la întocmirea contractului financiar.

  4. În termen de 15 zile de la semnarea Contractului financiar, va trebui să ne furnizezi o declarație notarială de către un garant și o copie a buletinului garantului tău;
  NB:
  Este recomandat ca garantul să fie un părinte sau o rudă care va răspunde solidar cu tine dacă nu respecți angajamentele asumate prin Contractul financiar.

  5. La aproximativ 30 de zile de la întocmirea contractului financiar, prima tranșă de 80% din bursa Erasmus + Placement va fi transferată în contul tău.
  NB:
  Procedurile de plată a bursei sunt condiționate de prezentarea declarației notariale de către un garant și a copiei buletinuului garantului tău.

  6. Fă testul lingvistic OLS care marchează începutul mobilității tale.

  • ÎN TIMPUL MOBILITĂȚII
  1. După ce ai ajuns la organizația gazdă, va trebui să ți se semneze Certificatul de Prezență. Te rugăm să te asiguri că datele din Contractul financiar se potrivesc cu cele din certificatul de prezență!
  2. Furnizează Traineeship Agreement-ul mentorului tău din cadrul organizației gazdă, astfel încât acesta să fie semnat și ștampilat. Când organizația semnează și ștampilează Certificatul de prezență, scanează-l și trimite-ni-l prin e-mail. Păstrează originalul!
  3. În cazul în care apar modificări ale activităților stabilite inițial pentru mobilitatea ta, te rugăm să completezi partea „During the mobility” din Traineeship Agreement și să ne informezi.

  • LA SFĂRȘITUL MOBILITĂȚII TALE
  Când totul este bine finalizat, va trebui să ne furnizezi următoarele documente semnate și ștampilate în original:
  1. Certificatul de Prezență. (Asigură-te că el conține datele exacte menționate în Contractul financiar)
  2. Traineeship Agreement semnat și ștampilat în original în întregime – Before the mobility, During the mobility (dacă au existat schimbări) și After the mobility;
  3. Declarația de evitare a dublei finanțări completată și semnată de către tine ;
  4. Completează Chestionarul din partea Comisiei Europene pe care îl vei primii pe e-mail;
  5. Fă testul lingvistic OLS care marchează sfârșitul mobilității tale.

  După procesarea și verificarea îndeplinirii tuturor solicitărilor de mai sus, ultima tranșă de 20% din bursa Erasmus + Placement va fi transferată în contul tău.

  Nu uita: Odată Erasmus, întotdeauna Erasmus!
  Ne vedem în următoarea perioadă de selecție!