Informații privind cazarea la Universitatea de Vest din Timișoara

Conform Regulamentului de cazare în căminele UVT, studenții din anul I bursieri ai statului român, români de pretutindeni și cetățeni români cu domiciliul în străinatate care optează pentru frecventarea cursurilor UVT și care sunt admiși la studii în regim bugetat cu bursă sau bugetat (fără bursă fără taxă) și solicită cazare în căminele UVT vor primi obligatoriu loc de cazare în căminele UVT.

Studenții care urmează să fie în anul I de studiu pot depune cererile de cazare pentru anul universitar 2018-2019 accesând platforma „Cazare on-line” (cazare.uvt.ro), data limită fiind 24 august. Pentru mai multe detalii legate de procedură, vă rugăm să accesați următorul link: https://osut.ro/cazare-anul-i/. În cazul în care întâmpinați erori în procesul de depunere a cererii de cazare pe platformă, vă rugăm să le semnalați.

Orice solicitare referitoare la cazarea românilor de pretutindeni admişi la studii în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara trebuie înaintată facultăţii la care s-a făcut/se va face înmatricularea.