Români de pretutindeni și cetățeni români cu domiciliul în străinatate

 • Informații generale admitere an universitar 2018-2019

  Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 a românilor de pretutindeni la Universitatea de Vest din Timişoara se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017, precum şi reglementările prevăzute în Regulamentele de Admitere la studii Universitare de licenţă, master şi doctorat la Universitatea de Vest din Timişoara pentru această categorie de candidaţi/candidate la studii..

  Fiecare candidat/ă la concursul de admitere depune două dosare de concurs identice pentru fiecare opţiune (facultate) la care doreşte să urmeze un program de studiu. Dosarele, conținând o serie de acte și documente care atestă identitatea, dreptul de participa la concursul de admitere și rezultatele academice obținute anterior, se verifică iniţial la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii de Vest din Timişoara, unde se realizează pre-înscrierea la studii. Unul dintre dosare va râmăne la DRI, iar cel de-al doilea va fi depus/transmis la una dintre cele 11 facultăţi ale UVT. Ulterior, în funcţie de nivelul de studiu şi/sau specializarea dorită, candidatul/a va parcurge paşii următori din procesul de admitere, conform cerinţelor facultăţii a cărui program de studiu intenţionează să îl urmeze.

  Astfel, pentru participarea la admitere se vor parcurge următorii paşi, ţinându-se cont de calendarul admiterii de la fiecare facultate:

  1. preînscrierea la admitere, care se realizează prin transmiterea/depunerea documentelor, în dublu exemplar, la Departamentul de Relații Internaționale al UVT:
    • Personal, la sediul central al Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara), Camera 155 B.
  Sau
    • La adresa de e-mail : international@e-uvt.ro

  2. înscrierea la admitere, care se realizează prin transmiterea/depunerea unui set de documente la facultatea pentru care candidatul/a doreşte să opteze.

  3. participarea la probele de admitere (pentru Facultatea de Arte şi Design, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Muzică şi Teatru, la nivel licenţă; pentru toate facultăţile la nivel master).

  Detaliile specifice admiterii în cadrul fiecărei facultăţi se pot găsi pe website-urile acestora, după cum urmează :

  · Facultatea de Arte și Design: www.arte.uvt.ro
  · Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie:www.cbg.uvt.ro
  · Facultatea de Drept: www.drept.uvt.ro
  · Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: www.feaa.uvt.ro
  · Facultatea de Educație Fizică și Sport: www.sport.uvt.ro
  · Facultatea de Fizică: www.physics.uvt.ro
  · Facultatea de Litere Istorie și Teologie: www.litere.uvt.ro
  · Facultatea de Matematică și Informatică: www.math.uvt.ro
  · Facultatea de Muzică şi Teatru: www.fmt.uvt.ro
  · Facultatea de Sociologie și Psihologie: www.fsp.uvt.ro
  · Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: www.pfc.uvt.ro

  Alocarea locurilor la nivel licenta pentru sesiunea de admitere din luna septembrie va fi afisata in data de 4 septembrie 2018

  Alocare locuri la nivel master 2018-2019, luna septembrie • Contact: e-mail: international@e-uvt.ro, Phone: +40256592227