• Informații generale admitere an universitar 2018-2019

  Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 a românilor de pretutindeni la Universitatea de Vest din Timişoara se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017, precum şi reglementările prevăzute în Regulamentele de Admitere la studii Universitare de licenţă şi master la Universitatea de Vest din Timişoara pentru această categorie de candidaţi/candidate la studii..

  Fiecare candidat/ă la concursul de admitere depune două dosare de concurs identice pentru fiecare opţiune (facultate) la care doreşte să urmeze un program de studiu. Dosarele, conținând o serie de acte și documente care atestă identitatea, dreptul de participa la concursul de admitere și rezultatele academice obținute anterior, se depun iniţial la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii de Vest din Timişoara, unde se realizează pre-înscrierea la studii. Ulterior, în funcţie de nivelul de studiu şi/sau specializarea dorită, candidatul va parcurge paşii următori din procesul de admitere.

  Pre-înscrierea la studii se realizează prin transmiterea documentelor direct la Departamentul de Relații Internaționale:

  • • Personal, la sediul central al Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara), Camera 155 B.
  Sau
  • La adresa de e-mail : larisa.alexandru@e-uvt.ro

  Detaliile specifice admiterii în cadrul fiecărei facultăţi se pot găsi pe website-urile acestora, după cum urmează :

  · Facultatea de Arte și Design: www.arte.uvt.ro
  · Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie:www.cbg.uvt.ro
  · Facultatea de Drept: www.drept.uvt.ro
  · Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: www.feaa.uvt.ro
  · Facultatea de Educație Fizică și Sport: www.sport.uvt.ro
  · Facultatea de Fizică: www.physics.uvt.ro
  · Facultatea de Litere Istorie și Teologie: www.litere.uvt.ro
  · Facultatea de Matematică și Informatică: www.math.uvt.ro
  · Facultatea de Muzică şi Teatru: www.muzica.uvt.ro
  · Facultatea de Sociologie și Psihologie: www.socio.uvt.ro
  · Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: www.polsci.uvt.ro

  Alocare locuri licenta 2018-2019

  Alocare locuri masterat 2018-2019

 • Contact: Larisa-Gabriela ALEXANDRU (e-mail: larisa.alexandru@e-uvt.ro, Phone: +40256592227