Români de pretutindeni și cetățeni români cu domiciliul în străinatate

 • Informații generale admitere an universitar 2018-2019

  Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017.

  Fiecare candidat la concursul de admitere la ciclul de studii universitare depune un dosar personal, conținând o serie de acte și documente care atestă identitatea, dreptul de participa la concursul de admitere și rezultatele academice obținute anterior.

  Pre-înscrierea la studii se realizează prin transmiterea documentelor direct la Departamentul de Relații Internaționale:

  • Personal, la sediul central al Universității de Vest din Timișoara, Camera 155 B
  Sau
  • La adresa de e-mail : larisa.alexandru@e-uvt.ro

  Detaliile specifice admiterii în cadrul fiecărei facultăţi se pot găsi pe website-urile acestora, după cum urmează :

  · Facultatea de Arte și Design: www.arte.uvt.ro
  · Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie:www.cbg.uvt.ro
  · Facultatea de Drept: www.drept.uvt.ro
  · Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: www.feaa.uvt.ro
  · Facultatea de Educație Fizică și Sport: www.sport.uvt.ro
  · Facultatea de Fizică: www.physics.uvt.ro
  · Facultatea de Litere Istorie și Teologie: www.litere.uvt.ro
  · Facultatea de Matematică și Informatică: www.math.uvt.ro
  · Facultatea de Muzică şi Teatru: www.muzica.uvt.ro
  · Facultatea de Sociologie și Psihologie: www.socio.uvt.ro
  · Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: www.polsci.uvt.ro

 • Contact: Larisa-Gabriela ALEXANDRU (e-mail: larisa.alexandru@e-uvt.ro, Phone: +40256592227