Cum aplic?

Mobilități de studii Erasmus+
Pentru a beneficia de o mobilitate de studii Erasmus+ pe durata anului universitar 2022-2023, trebuie să transmiți dosarul de aplicare în format electronic la adresa de e-mail aferentă facultății tale, în perioada 1 martie - 18 martie 2022.

Programul Erasmus+ permite studenților din Universitatea de Vest din Timișoara să efectueze mobilități de studiu la universitățile partenere dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană.

Obiectivele mobilităților de studiu din cadrul programului Erasmus+ sunt următoarele:
 • Să ofere studenţilor posibilitatea de a descoperi avantajele unei experienţe de studiu în alte ţări europene din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural;
 • Să contribuie la dezvoltarea de resurse umane formate din tineri calificaţi, deschişi şi cu experienţă internaţională ca viitori profesionişti.

Poți beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).
Poți beneficia de Erasmus+ Studii și dacă ai avut o bursă Erasmus+ Placement.

În perioada 21 martie - 25 martie 2022se va realiza selecția internă a candidaților (evaluarea dosarului și interviul), în 28 martie 2022 se vor anunța rezultatele și se vor putea depune contestații, iar ulterior se vor anunța rezultatele finale
 • Ai ocazia să studiezi în alt sistem educațional din Europa
 • Cunoști o altă țară, cultură și limbă
 • Intri în contact cu sute de alți studenți străini din Europa
 • Îți poți petrece semestrul studiind, dar și călătorind în timpul liber
 • Îți poți realiza cercetarea pentru licență/dizertație/doctorat la cele mai bune universități/biblioteci alese de tine
 • Primești bursă
 • Poți să adaugi în CV experiență pentru viitoarea ta carieră
 • Este cel mai cunoscut program de mobilitate pentru studii și totodată cel mai simplu de accesat
 • Angajatorii cer experiență internațională
În cazul Universității de Vest din Timișoara, condițiile pentru a beneficia de o mobilitate de studii Erasmus+ sunt următoarele:
 • Ești student la UVT și ai terminat deja anul 1 de licență la momentul plecării
 • Ai media anilor de studiu minim 7,00
 • Ești integralist la momentul plecării
 • Criteriul lingvistic: pentru ţările cu limbă de circulaţie europeană, este obligatoriu să vorbeşti limba ţării respective; pentru celelalte ţări - engleza (de la caz la caz)

Poți beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).
În ceea ce privește această componentă a programului Erasmus+, mobilitățile pentru studenți se realizează în baza unui acord bilateral încheiat între UVT și universitatea parteneră. Lista completă a acordurilor pentru fiecare facultate/specializare o poți găsi pe site-ul www.ri.uvt.ro, Facebook-ul DRI sau la avizierul facultății tale.
Este recomandat să vizitezi site-ul universităţii care te interesează. Astfel poți afla mai multe informaţii despre programele de studiu disponibile, cât şi despre aspecte practice legate de viaţa în orasul respectiv, costuri de subzistenţă etc.
O mobilitate de studii Erasmus+ poate fi de 3 până la 12 luni pe fiecare ciclu academic (este recomandabil să se realizeze mobilități de cate un semestru).
Cuantumul pentru mobilitățile de studiu este de 520 euro/lună (cu excepția mobilităților care vor avea loc în Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia Ungaria, Turcia - pentru aceste state, nivelul grantului acordat este in 470 euro/lună).

Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care îndeplinesc condițiile necesare obținerii unei burse sociale), în cazul în care au fost selectați pentru o mobilitate de studii Erasmus+, la granturile de mai sus se adaugă 200euro/lună.

Dacă la UVT ești beneficiarul unei burse de merit/studiu/socială etc. o vei primi și pe perioada mobilității.
Acordurile între UVT și universitățile partenere au fost stabilite tocmai pentru că există cursuri similare la aceste instituții, fapt ce ajută la recunoașterea studiilor tale. În funcție de ceea ce se studiază la UVT pe perioada mobilității tale, tu îți vei căuta materii echivalente la universitatea gazdă. Pentru o mai bună recunoaștere, Coordonatorul Departamental Erasmus din cadrul facultății tale (UVT) te va ajuta să alegi aceste cursuri.
Pentru a beneficia de o mobilitate de studii Erasmus+ pe durata anului universitar 2022-2023, trebuie să transmiți dosarul de aplicare în format electronic la adresa de e-mail aferentă facultății tale, în perioada 1 martie - 18 martie 2022. Adresele de e-mail aferente fiecărei facultăți sunt următoarele:
Facultatea de Arte și Design erasmus.fad@e-uvt.ro
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie erasmus.cbg@e-uvt.ro
Facultatea de Drept erasmus.drept@e-uvt.ro
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor ioana.vadasan@e-uvt.ro
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport erasmus.efs@e-uvt.ro
Facultatea de Fizică erasmus.fiz@e-uvt.ro
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie erasmus.lit@e-uvt.ro
Facultatea de Matematică şi Informatică erasmus.fmi@e-uvt.ro
Facultatea de Muzică și Teatru erasmus.fmt@e-uvt.ro
Facultatea de Sociologie şi Psihologie erasmus.fsp@e-uvt.ro
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării erasmus.pfc@e-uvt.ro


Dosarul de aplicare pentru o mobilitate Erasmus+ de studii trebuie să cuprindă:
 • Adeverință cu media anilor anteriori
 • CV
 • Scrisoare de motivație care să justifice universitatea aleasă
 • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (de la catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor
 • Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care aplici – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței - și propunerea disciplinelor ce vor fi studiate pe durata mobilității)


În perioada 21 martie - 25 martie 2022 se va realiza selecția internă a candidaților (evaluarea dosarului și interviul), în 28 martie 2022 se vor anunța rezultatele și se vor putea depune contestații, iar ulterior se vor anunța rezultatele finale.

Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștintele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie (pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). Taxa este de 20 de lei și se plătește în ziua examenului. Înscrierile se fac online pe site-ul Facultății de Litere, Istorie și Teologie.

Studenții care au sau au avut ca specializare limba în care vor studia sunt scutiți de orice test