Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (CNBSS)

Se întocmeşte un dosar, pe coperta căruia se menţionează:
  • Dosar de înscriere la concurs pentru bursa... / tipul bursei... / în anul universitar
  • Numele şi prenumele candidatului
  • Statutul candidatului (Student, Asistent univ., Doctorand cu frecvenţă etc.)
  • Instituţia de învăţămant/cercetare, de unde provine candidatul
  • Domeniul în care se solicită bursa

Dosarul se depune personal la registratura M.E.C.(Str. Spiru Haret Nr. 12, Bucureşti-70738) sau se trimite prin poştă, cu confirmare de primire.