Statutul de student Erasmus se aplică acelor studenţi care satisfac criteriile de eligibilitate Erasmus şi care au fost selectaţi de către UVT să petreacă o perioadă de studiu Erasmus la o universitate parteneră din Europa. Ambele universităţi trebuie să deţină o Chartă Erasmus acordată de către Comisia Europeană.

Ca şi student Erasmus, eşti îndreptăţit să beneficiezi de:
     
 • Existenţa unui contract de studiu semnat între tine, UVT şi universitatea gazdă. Acest contract este semnat înainte de plecarea în străinătate şi specifică detaliile programului tău de studiu la universitatea gazdă (titlurile cursurilor, nivelul acestora, etc.), inclusiv numărul de credite pe care îl vei obţine. Contractul de studiu poate fi modificat în timpul şederii în străinătate, cu acordul părţilor.
 •    
 • La sfârşitul perioadei de studiu în străinătate, vei obţine un extras de foaie matricolă (un model care conţine informaţiile ca trebuiesc prezentate poate fi downloadat de mai jos), semnat de către universitatea gazdă. Acesta menţionează rezultatele obţinute (notele şi creditele aferente). Trebuie să realizezi minim 30 ECTS / semestru sau minim 60 ECTS / an academic.
 • Recunoaşterea academică deplină de către UVT a creditelor obţinute în străinătate în conformitate cu contractul de studiu.
 • Gratuitatea înscrierii la universitatea gazdă şi scutirea de plata taxelor percepute în mod normal de aceasta; universitatea gazdă poate cere plata unor mici taxe pentru înscrierea la bibliotecă, etc.
 • În cazul în care eşti bursier în ţară, UVT va continua plata bursei şi pentru perioada cât studiezi în străinătate ca şi student Erasmus.

Ca şi student Erasmus, eşti obligat să:
 • Respecţi regulile şi obligaţiile contractului financiar Erasmus semnat cu UVT.
 • Te asiguri că orice schimbare survenită în contractul de studiu este convenită în scris atât cu universitatea gazdă cât şi cu UVT, la momentul apariţiei acestei situatii.
 • Studiezi la universitatea gazdă pentru întreaga perioadă convenită cu UVT, incluzând examinările; trebuie să respecţi toate regulile stabilite de universitatea gazdă.
 • Scrii un raport de activitate asupra perioadei de studiu Erasmus la momentul întoarcerii în ţară.
 • Dacă eşti înscris la UVT în regim cu taxă, să continui plata acesteia pentru perioada cât eşti plecat la studii în străinătate ca şi student Erasmus

Dacă ai probleme:
 • Identifică în mod clar problema şi verifică-ţi drepturile şi obligaţiile.
 • Contactează coordonatorul tau departamental şi anunţă situaţia apărută.