Agenţia de Credite şi Burse de Studii

Agenţia de Credite şi Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele oferite Ministerului Educaţiei Naționale, precum şi managementul sistemului de creditare pentru studenţi.

Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestionează următoarele tipuri de burse acordate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru cetăţenii români:
  • Bursele oferite în baza acordurilor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state – pentru cursuri de vară, studii complete sau parţiale (licenţă, masterat, doctorat), cercetare sau specializare
  • Bursele "Vasile Pârvan" şi "Nicolae Iorga" instituite prin H.G. nr. 101/2002 – pentru stagii de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală cu durata de 2 ani, la Roma sau Veneţia
  • Bursa "Theodor Aman" instituită prin H.G. nr. 861/2003 – pentru stagii de studii sau cercetare cu durata de până la 2 ani, în domeniul artelor plastice
  • Bursa Specială "Guvernul României" instituită prin Legea nr. 157/2004 – pentru formarea managerilor din sectorul public
  • Bursele "Titu Maiorescu" instituite prin H.G. nr. 1212/2008 – pentru stagii de studii sau cercetare postuniversitară şi postdoctorală cu durata de 3 luni, în domeniile de interes ale Uniunii Europene

Pentru a beneficia de una dintre aceste burse, o persoană poate să candideze la concursul naţional organizat de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, prin transmiterea unui dosar de candidatură complet, până la termenul limită precizat în calendarul concursului respectiv.

Dosarul se depune personal la registratura M.E.C.(Str. Spiru Haret Nr. 12, Bucureşti-70738) sau se trimite prin poştă, cu confirmare de primire.

Informații utile:

Bursa Acord bilateral
Bursa B.S.G.R
Bursa Theodor Aman
Bursa Titu Maiorescu
Bursa Titu Maiorescu
Bursa Vasile Pârvan și Nicolae Iorga