Anul Pregătitor de limba română

Universitatea de Vest din Timișoara este una dintre instituțiile de învățământ superior din România acreditată să organizeze Anul Pregătitor de limba română. Acest curs de limba este obligatoriu pentru studenții străini care doresc să urmeze programe de studii cu predare în limba română. În timpul anului pregătitor studenții îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:

a. persoanele care prezintă acte de studii românești (diploma și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutive urmați, în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România;

b. persoanele, care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului European comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român;

b. cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

Cui i se adresează?

Taxa de studii pentru Anul Pregătitor de limba română pentru această categorie de studenți se percepe în valută și în funcție de domeniul de studii pe care aplicantul dorește să-l urmeze după finalizarea cursului de limbă (de ex.: Anul Pregătitor pentru domeniul medical este în valoare de 320EUR/lună, iar cel pentru domeniul economic este de 220EUR/lună), după cum urmează:

Domeniu: Științe / Matematică / Sport / Tehnic / Agronomie
Licență / Masterat :270 € / lună
Doctorat : 290 € / lună

Domeniu: Uman / Psihologie /Științe Economice
Licență / Masterat : 220 € / lună
Doctorat : 240 € / lună

Domeniu:Muzică și Arte
Licență / Masterat: 420 € / lună
Doctorate : 440 € / lună

Domeniu: Interpretare muzicală, teatru
Licență / Masterat: 750 € / lună
Doctorat : 770 € / lună

Domeniu: Arhitectură
Licență / Masterat: 350 € / lună
Doctorat : 370 € / lună

Domeniu: Medicină
Licență / Masterat: 320 € / lună
Doctorat : 340 € / lună

Domeniu: Film
Licență / Masterat: 950 € / lună
Doctorat : 970 € / lună


Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Taxa pentru Anul Pregătitor de limba romănă pentru această categorie de studenți este în valoare de 3000RON/an.

  • Contact: Roxana Petronela Diaconescu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)