Admitere Master Români de PretutindeniAdmiterea pentru această categorie de candidați se va desfășura direct la UVT prin depunerea dosarelor la DRI spre verificare.

!!! ATENȚIE: Candidații trebuie să pregătească câte un dosar pentru fiecare facultate la care dorește să aplice, precum și un dosar separat care va rămâne la DRI. Toate dosarele trebuie să conțină aceleași documente solicitate. (a se vedea la ,,Documente utile,,- MASTER- Documente necesare dosar admitere). Procesul de admitere propriu-zis va fi organizat direct la Universitatea de Vest din Timișoara.

Candidații vor susține probe de admitere în funcție de opțiunea aleasă, conform metodologiei de admitere la masterat a fiecărei facultăți pentru care au optat.

DRI se ocupă de verificarea documentelor și avizarea dosarelor pe loc, urmând să transmită candidații la secretariatele facultăților pentru care au optat, în vederea înscrierii la admitere.

Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul:https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/, candidații admiși urmând să își confirme locul prin completarea formularului de confirmare a locului (disponibil pe site-ul https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/), precum și prin depunerea documentelor în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși.