Admitere Master Români de Pretutindeni


Admiterea pentru această categorie de candidați/candidate se va desfășura direct la UVT, după cum urmează:
1. preînscrierea la Departamentul de Relaţii Internaţionale, prin depunerea unui dosar de candidatură în vederea obţinerii unui loc bugetat destinat românilor de pretutindeni şi avizarea celui de-al doilea set de documente;
2. depunerea celui de-al doilea dosar, avizat în prealabil la DRI, în vederea înscrierii la concursul de admitere la facultatea în cadrul căreia candidatul/candidata îşi doreşte să studieze, conform cerinţelor şi calendarului de admitere la studii de master la facultatea respectivă.
3. susţinerea probelor de admitere în funcție de opțiunea aleasă, conform metodologiei de admitere la masterat a fiecărei facultăți pentru care au optat.

!!! ATENȚIE: Candidații trebuie să pregătească câte un dosar (în dublu exemplar!) pentru fiecare facultate la care doresc să aplice. Toate dosarele trebuie să conțină aceleași documente solicitate. (a se vedea secţiunea de mai jos numită ,,Documente utile MASTER- Documente necesare dosar admitere”).

La nivel master NU SE POT DEPUNE DOSARE ONLINE în vederea admiterii!

Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul: https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/, candidații admiși urmând să își confirme locul prin completarea formularului de confirmare a locului (disponibil pe site-ul https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/), precum și prin depunerea documentelor în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși.