Admitere Licență Români de PretutindeniToți candidații români de pretutindeni trebuie să prezinte dosarele de admitere Departamentului de Relații Internaționale din cadrul UVT spre verificare.

!!! ATENȚIE: Candidații trebuie să pregătească câte un dosar pentru fiecare facultate la care dorește să aplice, precum și un dosar separat care va rămâne la DRI. Toate dosarele trebuie să conțină aceleași documente solicitate. (a se vedea la ,,Documente utile,,-LICENȚĂ- Documente necesare dosar admitere).

Procesul de admitere propriu-zis va fi organizat direct la Universitatea de Vest din Timișoara.

Admiterea se va desfășura pe bază de concurs de dosare, cu respectarea condițiilor solicitate în privința dosarelor de candidatură și a criteriilor precizate în metodologia proprie fiecărei facultăți din cadrul UVT.

În cazul învăţământului superior vocaţional (Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Muzică și Teatru și Facultatea de Educație Fizică și Sport), admiterea la studii este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini. În acest caz dosarul se depune direct la UVT, nu e posibilă transmiterea prin e-mail.

Concursul de dosare este organizat la UVT, candidații având posibilitatea să transmită documentele necesare înscrierii după cum urmează:
• direct la sediul DRI (sediul central UVT-cam.155B)
• pe e-mail: larisa.alexandru@e-uvt.ro

În cazul transmiterii dosarului de candidatură pe email, DRI va confirma primirea și verificarea conţinutului în cel mai scurt timp posibil.

DRI se ocupă de verificarea documentelor și avizarea dosarelor pe loc, urmând să transmită candidații la secretariatele facultăților pentru care au optat, în vederea înscrierii la admitere.

Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul: https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/ , candidații admiși urmând să își confirme locul prin completarea unui formular de confirmare a locului (disponibil pe site-ul https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/). Confirmarea se poate realiza atât online (la adresa: larisa.alexandru@e-uvt.ro), cât și direct la UVT.

Candidații admiși care au optat pentru transmiterea dosarului de candidatură prin e-mail vor avea posibilitatea ca în termen de 10 zile de la începerea anului universitar să depună documentele în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși și au confirmat locul.

Nu se percep taxe de înscriere la studii superioare pentru candidații români de pretutindeni.

Candidaților admiși în regim CB (cu bursă) sau FTB (fără taxă, fără bursă) nu li se percep taxe de confirmare a locului de studii obţinut.
Candidații admiși în regim CPL (cont propriu lei, cu plata taxelor de școlarizare) vor fi condiționați de achitarea taxei de confirmare (150 RON) și achitarea a 20% din taxa de școlarizare, specifică facultății la care doresc să confirme locul, după afișarea rezultatelor admiterii.