Admitere Licență Români de Pretutindeni


Admiterea pentru această categorie de candidați/candidate se va desfășura direct la UVT, după cum urmează:
1. preînscriere la Departamentul de Relaţii Internaţionale, prin depunerea, conform calendarului facultăţii pentru care se optează, PERSONAL SAU ONLINE, a unui dosar de candidatură în vederea obţinerii unui loc bugetat destinat românilor de pretutindeni şi avizarea celui de-al doilea set de documente;
2. transmiterea, de către DRI, a celui de-al doilea dosar, avizat în prealabil, în vederea înscrierii la concursul de admitere la facultatea în cadrul căreia candidatul/candidata îşi doreşte să studieze, conform cerinţelor şi calendarului de admitere la studii de licenţă la facultatea respectivă.

!!! ATENȚIE: Candidații/candidatele trebuie să pregătească câte un dosar (în dublu exemplar!) pentru fiecare facultate la care doresc să aplice. Toate dosarele trebuie să conțină aceleași documente solicitate. (a se vedea la ,,Documente utile LICENȚĂ- Documente necesare dosar admitere”).

Admiterea se va desfășura pe bază de concurs de dosare, cu respectarea condițiilor solicitate în privința dosarelor de candidatură și a criteriilor precizate în metodologia proprie fiecărei facultăți din cadrul UVT.

În cazul învăţământului superior vocaţional (Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Muzică și Teatru și Facultatea de Educație Fizică și Sport), admiterea la studii este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini. În acest caz dosarul se depune direct la UVT, nu e posibilă transmiterea prin e-mail.

În cazul transmiterii dosarului de candidatură pe email, DRI va confirma primirea și va transmite detalii referitoare la verificarea conţinutului dosarului în cel mai scurt timp posibil.

Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul: https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/ , candidații admiși urmând să își confirme locul prin completarea unui formular de confirmare a locului (disponibil pe site-ul https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/). Confirmarea se poate realiza atât online (la adresa: international@e-uvt.ro), cât și direct la UVT.

Candidații admiși care au optat pentru transmiterea dosarului de candidatură prin e-mail vor avea posibilitatea ca în termen de 10 zile de la începerea anului universitar să depună documentele în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși și au confirmat locul prin transmiterea Anexei 4.